Nr.1/21, 07.07.2021. Ropažu novada pašvaldības nolikums

Nr.18/22, 20.04.2022. Grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.12/22, 23.03.2022. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.3/22, 26.01.2022.Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.25/21, 10.11.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.13/21, 01.09.2021.Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.7/21, 18.08.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.3/21, 21.07.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Budžets

Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2022.gadam

Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam

Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

Nr. 7/22., 23.02.2022., Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" nolikums

Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance"

Nr.16/22, 20.04.2022., Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" nolikums