08.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Dace Smukša
  • Kontakttālrunis:    22084082
  • E-pasta adrese:    dace.smuksa@ropazi.lv
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    novada.dome@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 15.06.2023. plkst. 13:00 
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.


 

08.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Dace Smukša
  • Kontakttālrunis:    22084082
  • E-pasta adrese:    dace.smuksa@ropazi.lv
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    novada.dome@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 14.06.2023. plkst. 17:00
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.


 

07.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka
  • Kontakttālrunis:    26742199
  • E-pasta adrese kontaktinformācijai:    diana.vilcuka@ropazi.lv 
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 12.06.2023. plkst. 10:00
 • Cenu izpētes mērķis: noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski
   

 

07.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka
  • Kontakttālrunis:    26742199
  • E-pasta adrese kontaktinformācijai:    diana.vilcuka@ropazi.lv 
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 12.06.2023. plkst. 10:00
 • Cenu izpētes mērķis: noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

 

06.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:

  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Ropažu novada Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta departamenta  Kultūras un sporta nodaļa,
  • Sporta speciālists Daniels Balodis
  • Kontakttālrunis:    26664309
  • E-pasta adrese:     daniels.balodis@ropazi.lv 
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    novada.dome@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 13.06.2023. plkst. 16:00
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

 

02.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Ropažu novada pašvaldība, Arvils Baumanis
  • Kontakttālrunis:    29325735
  • E-pasta adrese:    arvils.baumanis@ropazi.lv
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    novada.dome@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 09.06.2023. plkst. 15:00
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu (apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību).
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

02.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    "Ulbrokas vidusskola", Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130, Zanda Pelše
  • Kontakttālrunis:    29902598
 • E-pasta adrese:    zanda.pelse@u-vsk.lv,
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    novada.dome@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 07.06.2023. plkst. 13:00
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

01.06.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Vangažu pilsētas teritoriālā pārvalde, Juris Jakubovskis
  • Kontakttālrunis:    28608445
  • E-pasta adrese:    juris.jakubosvkis@ropazi.lv 
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    novada.dome@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 07.06.2023. plkst. 17:00
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

 

1

 

30.05.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Juris Budencovs, Vadītāja vietnieks, IKT departaments
  • Kontakttālrunis:    26349463
  • E-pasta adrese:    juris.budencovs@ropazi.lv
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 05.06.2023. plkst. 13:00

 

30.05.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Edmunds Krampāns
  • Kontakttālrunis:    20224460
  • E-pasta adrese:    edmunds@bmmp.lv
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 05.06.2023. plkst. 13:00

 

26.05.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Aija Sventecka
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 31.05.2023. plkst. 12:00

 

26.05.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                
 • Saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135      
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 09.06. 2023.                
 • Objekta atrašanās vieta:  : TUMŠUPE- ZĪTARI,  kadastra Nr.80840050209                
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski evita.eglaja@ropazi.lv                
 • Kontaktpersona: I. Priedniece, tel. 26553241                
 • Pakalpojuma izpildes termiņš: 2023. gada 1.jūlijs    

 

26.05.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                    
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                    
 • Saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV-2135  
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 6.06. 2023.                    
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski evita.eglaja@ropazi.lv                     
 • Kontaktpersona: I. Priedniece, tel. 26553241                    
 • Pakalpojuma izpildes termiņš:  20.07. 2023.                    

                

 

25.05.2023.

 • Ēkas energoefektivitātes aprēķinu veikšana, energosertifikāta sagatavošana saskaņā ar MK noteikumiem nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" un tā reģistrēšana BIS sistēmā ēkai Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads.
 • Piedāvājumu iesniegšana Līdz 05.06. 2023 sandis.petruskevics@ropazi.lv
 • Ropažu novada pašvaldība LV90000067986
 • Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908
 • Saņēmējs: Ropažu vidusskola, Ropažu novads ,Zaķumuiža , Skolas iela 3, LV-2133
 • Pakalpojuma izpildes termiņš 30 dienu laikā no Līguma slēgšana brīža
 • Kontaktpersona: Sandis Petruškevičs Tālr.: 29186615
 • E-pasts: sandis.petruskevics@ropazi.lv
 • Pieg. adrese:  Ropažu novads ,Zaķumuiža , Skolas iela 3

24.05.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Edmunds Krampāns
  • Kontakttālrunis:    20224460
  • E-pasta adrese:    edmunds@bmmp.lv
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 30.05.2023. plkst. 15:00
    

 

24.05.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Pašvaldības policijas nodaļas priekšnieks Arvils Baumanis
  • Kontakttālrunis:    29 325 735
  • E-pasta adrese:    arvils.baumanis@ropazi.lv
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 07.06.2023. plkst. 15:00

 

24.05.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Edmunds Krampāns
  • Kontakttālrunis:    20224460
  • E-pasta adrese:    edmunds@bmmp.lv
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 30.05.2023. plkst. 15:00

 

24.05.2023.

 • Informācija par pasūtītāju:
  • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
  • Reģistrācijas numurs:    90000067986
  • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
  • Kontaktpersona:    Aija Palkavniece
  • Kontakttālrunis:    29198096
  • E-pasta adrese:    aija.palkavniece@ropazi.lv 
  • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 29.05.2023. plkst. 15:00

 

22.05.2023.

Informācija par pasūtītāju:

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka
 • Kontakttālrunis:    26742199
 • E-pasta adrese:    diana.vilcuka@ropazi.lv 
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    iepirkumi@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 29.05.2023. plkst. 19:00

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu (apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību).
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

20.05.2023.

 • Nosaukums:    Kangaru skatu torņa koka konstrukciju beicēšana
 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Adrese:    Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    Anna Imbrate-Siliņa
 • Kontakttālrunis:    29831583
 • E-pasts:    turisms@ropazi.lv, iepirkumi@ropazi.lv
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.05.2023.
 • Darbu izpildes termiņš: 01.08.2023.

 

18.05.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                
 • Saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135         
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 02.06.2023.                
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski : evita.eglaja@ropazi.lv; iepirkumi@ropazi.lv                 
 • Kontaktpersona: I.Priedniece tel. 26553241                
 • Pakalpojuma izpildes termiņš: 2023. gada 1. jūlijs         

            

15.05.2023.

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    Vangažu sporta centra vadītājs, Artūrs Kožuhārs
 • Kontakttālrunis:    23882323
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    cenu.aptaujas@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 19.05.2023. plkst. 15:00
   

 

15.05.2023.

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Skrastiņa
 • Kontakttālrunis:    27854570
 • E-pasta adrese:    inese.skrastina@ropazi.lv
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    iepirkumi@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 22.05.2023. plkst. 17:00
   

15.05.2023.

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    Ropažu novada, Ropažu pagasta pārvaldes vadītājs
 • Kontakttālrunis:    29272565
 • E-pasta adrese:    zigurds.blaus@ropazi.lv 
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    iepirkumi@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 23.05.2023. plkst. 17:00

 

11.05.2023.

 • Pasūtītāja nosaukums    Ropažu novada dome
 • Juridiskā adrese    Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts LV-2130
 • Reģistrācijas numurs    90000067986
 • Tālrunis, fakss    Tālr. 67910518; fakss 67910532
 • Kontaktpersonas    Par piedāvājuma iesniegšanu atbild Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis vangazi.parvalde@ropazi.lv; juris.jakubovskis@ropazi.lv
 • Ropažu novada domes proj. vad. Ilze Kļaviņa, Tālr.:  27757387 e-pasts: ilze.klavina@ropazi.lv
 • PIEDĀVĀJUMS JĀIESŪTA:    iepirkumi@ropazi.lv līdz 16.05.2023.
   

 

11.05.2023.

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    MFC “Garkalne”, Kristīne Bildarte
 • Kontakttālrunis:    28661956
 • E-pasta adrese:    mfc.garkalne@ropazi.lv
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    iepirkumi@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 17.05.2023. plkst. 17:00

 

11.05.2023. 

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    Ropažu KC vadītāja Lāsma Kondrāte
 • Kontakttālrunis:    29447732
 • E-pasta adrese:    lasma.kondrate@ropazi.lv 
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    iepirkumi@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 16.05.2023. plkst. 17:00

 

11.05.2023.

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    PII “Skudriņas” vadītājs, Pēteris Salenieks
 • Kontakttālrunis:    29177649
 • E-pasta adrese:    peteris.salenieks@ropazi.lv 
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    iepirkumi@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 23.05.2023. plkst. 17:00

11.05.2023.

Informācija par pasūtītāju:

 • Nosaukums:    Ropažu novada pašvaldība
 • Reģistrācijas numurs:    90000067986
 • Juridiskā adrese:    Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Kontaktpersona:    Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka
 • Kontakttālrunis:    26742199
 • E-pasta adrese:    diana.vilcuka@ropazi.lv 
 • Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:    iepirkumi@ropazi.lv 
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:    Līdz 23.05.2023. plkst. 17:00
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu. Uz pieteikuma termiņa dienu nav attiecināmi VID nodokļu parādi.
 • Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.
   

08.05.2023.

 • Pasūtītājs    Ropažu novada pašvaldība Ropažu Sporta centrs
 • Juridiskā adrese    Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija
 • Iestāde    Ropažu Sporta centrs
 • Reģistrācijas numurs    90000067986
 • Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš    26.05.2023.
 • Kontaktpersona informācijai    Ingrīda Priedniece, tel.26553241
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņs    elektroniski uz e-pastu sports.ropazi@ropazi.lv vai evita.eglaja@ropazi.lv.
 • Objekta adrese    "Zītari"  Tumšupe, Ropažu pagasts, Ropažu novads kadastra nr. 80840050143
 • Pakalpojuma  izpildes  termiņš    20.07.2023.
   

 

08.05.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                
 • Saņēmējs, iestāde: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135  Cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 26.05. 2023.                
 • Objekta atrašanās vieta:  Kākciems, Ropažu pag., Ropažu nov. kadastra Nr. 80840180458                
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas veids: elektroniski uz e- pastu sports.ropazi@ropazi.lv vai evita.eglaja@ropazi.lv 
 • Kontaktpersona: I. Priedniece, tel. 26553241                
 • Pakalpojuma izpildes termiņš: 2023. gada 20. jūlijs                
 • Nojume ar koka grīdu  iegāde, uzstādīšana un dokumentu sagatavošana    

 

08.05.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība Ropažu Sporta centrs        
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija        
 • Iestāde: Ropažu Sporta centrs        
 • Reģistrācijas numurs: 90000067986        
 • Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.05.2023.        
 • Kontaktpersona informācijai: Ingrīda Priedniece, tel.26553241        
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņs elektroniski uz e-pastu sports.ropazi@ropazi.lv vai evita.eglaja@ropazi.lv.        
 • Objekta adrese    "Zītari"  Tumšupe, Ropažu pagasts, Ropažu novads kadastra nr. 80840050143        
 • Pakalpojuma  izpildes  termiņš:    2023. gada 15.jūlijs    

08.05.2023.

 •  Galveno zemes vienību kadastra apz.:  8084 008 0647
 •  Objekta adrese: adrese: Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, LV-2133
 •  Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība: reģ. Nr. 90000067986 
 •  Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. nr.:  Ropažu Sporta centra vadītāja Evita Eglāja tel.  29576220
 • Kontaktpersona: Ingrīda Priedniece, tel. 26553241
 • Cenu aptaujas iesniegšanas termiņš  31.05.2023.
 • Cenu piedāvājumu sūtīt: elektroniski  uz e- adresi sports.ropazi@ropazi.lv vai evita.eglaja@ropazi.lv
1
1

 

08.05.2023.

 • Cenu aptauja  Ropažu Sporta centra sporta grīdas mazgājamo iekārtu iegādei                     
 • pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                    
 • juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                    
 • saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135                   cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 26.05.2023.                    
 • cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski evita.eglaja@ropazi.lv, ar norādi '' Cenu piedāvājums grīdas mazgāšanas iekārtām''                    
 • kontaktpersona: E.Eglāja, tālrunis 29576220                    
 • pirkums: grīdas mazgājamās iekārtas, 2 komplekti ar papildaprīkojumu.    

28.04.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                
 • Saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135                
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 24.05.2023.                
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski evita.eglaja@ropazi.lv, ar norādi '' Cenu piedāvājums  videonovērošanas sistēmu papildināšanai un pilnveidošanai''                
 • Kontaktpersona: E.Eglāja, tālrunis 29576220                
   

27.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

IESTĀDE:

Kontaktpersonas

Ropažu Kultūras centrs

Lāsma Kondrāte, Ropažu Kultūras centra vadītāja

Tālr.

29447732

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 02.05.2023 līdz plksr. 12:00
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

 

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

 

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

 

 

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz Pasūtītājs pārbauda uz 02.05.2023.

 

27.04.2023.

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

IESTĀDE:

Kontaktpersonas

Vangažu pārvalde

Juris Jakubovskis

Tālr.

28608445

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 08.05.2023. plkst. 12:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

 

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

 

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

 

 

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 08.05.2023.

 

 

26.04.2023.

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

IESTĀDE:

Kontaktpersonas

Garkalnes PII "Čiekuriņš"

Vita Skukauska

Tālr.

29705769

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 08.05.2023. plkst. 12:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu vai saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

 

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

 

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

 

Prasības

 

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 08.05.2023.

 

Apliecinājums par garantijas laiku un garantijas laika apkope pēc nepieciešamības

 

25.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Lāsma Kondrāte

Tālr.

28667732

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 2.maija plkst. 15:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 02.05.2023.

 

25.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Anna Imbrate-Siliņa

Tālr.

29831583

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 2.maija plkst. 15:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 02.05.2023.

 

25.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Lāsma Kondrāte

Tālr.

28667732

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 2.maija plkst. 15:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 02.05.2023.

25.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Juris Silovs

Tālr.

-

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 2.maija plkst. 15:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 02.05.2023.

25.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Anna Imbrate-Siliņa

Tālr.

29831583

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 28.aprīļa plkst. 15:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 28.04.2023.

24.04.2023.

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersona

Līga Mekša

Tālr.

25483904

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023.gada 2.maija plkst. 10:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: liga.meksa@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski
 • Līguma izpildes termiņš: 2023. gada 15.maijs.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA un Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai (1. pielikums).

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesamību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 02.05.2023.

20.04.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                
 • Saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135                
 • Ccenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 12.05.2023.                
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski evita.eglaja@ropazi.lv, raimonds.umbrasko@ropazi.lv                
 • Kontaktpersona: Raimonds Umbraško, tel. 22848494                
 • Pakalpojuma izpildes termiņš: 1.kārta 2023. gada 15.jūlijs    

 

19.04.2023.

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                    
 • Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                   
 • Saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads,  LV2135                    
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš: 14.04. 2023.                    
 • Cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski, e pasts:  evita.eglaja@ropazi.lv                    
 • Kontaktpersona: I. Priedniece, tel. 26553241                    
 • Pakalpojuma izpildes termiņš: 2023. gada 10.maijs                    
   

11.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Skrastiņa

E-pasta adrese

inese.skrastina@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 21.aprīlim
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: inese.skrastina@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski.
 • Līguma izpildes termiņš: 2023.gada 30.decembris.
 • Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 4000,00, tai skaitā PVN.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

 

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesamību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 21.04.2023.

Pretendentam ir iepriekšēja pieredze ziedu un ziedu kompozīciju nodrošināšanā.

Pretendents iesniedz apliecinājumu par iepriekšējo pieredzi ziedu un ziedu kompozīciju izveidē, piegādē pasūtītājam.

 

11.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Anna Imbrate-Siliņa

Tālr.

29831583

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 26.aprīļa plkst. 11:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 26.04.2023.

 

11.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Anna Imbrate-Siliņa

Tālr.

29831583

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 18.aprīļa plkst. 11:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 18.04.2023.

04.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Gunta Ozola

Tālr.

67910518

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 12.aprīļa plkst. 11:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski
 • Līgums tiek slēgts par summu līdz EUR 10 000 bez PVN. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājam nav pienākums pieprasīt tāmju veidošanu, ja tas Pasūtītājam nav nepieciešams. Līguma slēgšanas termiņš tiek noteikts līdz 31.12.2023. vai līdz summas apguvei, atkarībā kurš apstāklis iestājas pirmais. Pasūtītājs patur tiesības pagarināt līguma izpildi vēl uz 3 mēnešiem, ja summas atlikums uz 31.12.2023. ir vismaz EUR 3000,00 bez PVN.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 03.04.2023.

 

03.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Skrastiņa

e-pasta adrese

inese.skrastina@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 14.aprīlim.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: inese.skrastina@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski
 • Līguma izpildes termiņš: 2023.gada 30.maijs.
 • Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 10 000,00, tai skaitā PVN.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

 

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesamību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 11.04.2023.

Pretendentam ir iepriekšēja pieredze fototehnikas un fototehnikas piederumu izplatīšanā un piegādē.

Pretendents iesniedz apliecinājumu par iepriekšējo pieredzi fototehnikas un fototehnikas piederumu izplatīšanā un piegādē.

Pielikumi:

03.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments, Vija Tomiņa

e-pasta adrese

Vija.tomina@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 11.aprīlim.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: vija.tomina@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski.
 • Līguma izpildes termiņš: 2023. gada 10.maijs.
 • Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 10 000,00, tai skaitā PVN.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

 

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesamību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 11.04.2023.

Pretendentam ir iepriekšēja pieredze dažādu suvenīru izgatavošanā, apdrukā un piegādē.

Pretendents iesniedz apliecinājumu par iepriekšējo pieredzi dažādu suvenīru izgatavošanā, apdrukā un piegādē.

Pielikumi:

 • Pielikums Nr. 1 - pieteikums cenu aptaujai;
 • Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums;
 • Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums;

 

1. Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums:

Ropažu novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs:

90000067986

Juridiskā adrese:

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Kontaktpersona:

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka

Kontakttālrunis:

26742199

E-pasta adrese:

diana.vilcuka@ropazi.lv

2. Cenu aptaujas priekšmets:

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana objektam “Mucenieku sporta laukuma pārbūves I kārta Ropažu novadā”, saskaņā ar SIA “KPB projektētājs.lv” izstrādāto būvprojektu – Mucenieku sporta laukuma pārbūves I kārta Ropažu novadā, Ropažu pagastā, Muceniekos (kadastra Nr. 80840060341) un cenu aptaujas tehnisko specifikāciju.

3. Līguma izpildes termiņš:

Būvuzraudzības pakalpojums jānodrošina no būvdarbu uzsākšanas dienas Objektā līdz brīdim, kad Objekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc Būvdarbu pabeigšanas tiek pieņemts ekspluatācijā (plānotais būvdarbu laiks – 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas).

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2023. gada 6. aprīlim, plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu diana.vilcuka@ropazi.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

5. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti:

Nr.p.k.

Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija)

Iesniedzamie dokumenti

5.1.

Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā.

Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā (1.Pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādīta.

5.2.

Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

Reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv

5.3.

Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendenta, kas reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē mājaslapā www.bis.gov.lv.

5.4.

Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pretendentam jābūt pieredzei kā atbildīgajam būvuzraugam vismaz 1 (viena) līdzīga objekta būvuzraudzībā, kura ietvaros ir nodrošinājis sporta laukuma/stadiona ar vismaz 1000m2 platību pārbūves vai jaunbūves būvuzraudzību.

Objektiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuriem saņemtas pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.

1.Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši (3.Pielikums).

2.Atsauksmes (kopijas) no pieredzes sarakstā norādītajiem pasūtītājiem par līdzīgu objektu būvuzraudzību.

No iesniegtajām dokumentiem jābūt skaidri un nepārprotami identificējamiem darbu veidiem, kuriem veikta būvuzraudzība Pretendents kopā ar atsauksmi var iesniegt arī jebkādu citu dokumentu, kas apliecina, ka pretendentam ir cenu aptaujā norādītajām prasībām atbilstoša pieredze.

5.5.

Pretendenta līguma izpildē jānodrošina sekojoši speciālisti: 

1) Atbildīgais būvuzraugs,  kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvuzraudzībā, un kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.g. un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku ir pieredze kā atbildīgajam būvuzraugam vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti sporta laukuma/stadiona ar vismaz 1000m2 platību pārbūves vai jaunbūves būvdarbi. Objektam ir jābūt pilnībā pabeigtam un nodotam, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

2) elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs (ar spēkā esošo sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā);

3) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves būvdarbu būvuzraugs (ar spēkā esošu atbilstošu sertifikātu);

4) ceļu būvdarbu būvuzraugs (ar spēkā esošu atbilstošu sertifikātu).

Piesaistīto speciālistu profesionālās kvalifikācijas, izglītības un darba apraksts atbilstoši (4.Pielikums),kas apliecina pieredzi atbilstoši 5.5. punkta prasībām.

Par pieredzi apliecinošo objektu klāt pievieno:

- Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no BIS vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina objekta nodošanu ekspluatācijā

- Pasūtītāja atsauksmi.

No iesniegtajām atsauksmēm jābūt skaidri un nepārprotami identificējamiem darbu veidiem, kuriem veikta būvuzraudzība Pretendents kopā ar atsauksmi var iesniegt arī jebkādu citu dokumentu, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma prasībām atbilstoša pieredze.

5.6.

Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem.

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (5.Pielikums) Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.

Finanšu piedāvājums

5.7.

Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi pilnā apmērā. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu (2.Pielikums).

Cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda PVN, kā arī summu, ieskaitot PVN.

Tehniskais piedāvājums

5.8.

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

Pretendents iesniedz parakstītu tehnisko piedāvājumu (6.Pielikums).

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu.

Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

Pielikumi:

1. Pieteikums cenu aptaujai (1.Pielikums);

2. Finanšu piedāvājums (2.Pielikums);

3. Pretendenta pieredzes apraksts (3.Pielikums);

4. Piesaistīto speciālistu saraksts (4.Pielikums);

5. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts (5.Pielikums);

6. Tehniskā specifikācija (6.Pielikums).

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Ingūna Zirne

Tālr.

27322201

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 3.aprīļa plkst. 11:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski
 • Līguma izpildes termiņš: 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 18.04.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Helmuts Vucēns

Tālr.

26171321

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 3.aprīļa plkst. 11:00.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski
 • Līguma izpildes termiņš: 2023. gada 18.aprīlis.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 18.04.2023.

Par Skices izstrādes pakalpojumiem Garās ielas (Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads) ietves izbūvei

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 04. aprīlim, plkst.13:00

Iesniegšana: e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv   

Kontaktinformācija: tālr. 25483904, Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu vadītāja Līga Mekša

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piegādātājam, kurš piedāvā zemāko cenu bez PVN, piedāvājums atbilst darba uzdevumam. 

 

Ropažu novada Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas veic cenu aptauju “Par līguma slēgšanu vērtēšanas darbiem”. Paredzēts slēgt līgumu ar termiņu 2 gadi vai summu līdz 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) bez PVN.

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumi par vienu vai vairākiem pakalpojumiem (mēs sagaidām piedāvājumus arī no tiem pretendentiem, kuri var izpildīt tikai daļu no cenu aptaujā norādītiem pakalpojumiem):

 1. Nekustamā īpašuma tirgus vērtības vai nomas/īres/apbūves tiesības maksas noteikšana.
 2. Kustamās mantas tirgus vērtības noteikšana.

Lūdzu sniegt cenu piedāvājumu, izmantojot finanšu piedāvājuma veidlapu. Iespējams iesniegt līdz 4 finanšu piedāvājuma veidlapām (par katru novada administratīvo teritoriju – Garkalnes, Ropažu, Stopiņu pagasti un Vangažu pilsēta, vai vienu par vairākām teritorijām).

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu izsoles@ropazi.lv  līdz šī gada 11.aprīlim.

 • Piedāvājumu iesniegšana Līdz 11.04. 2023 sandis.petruskevics@ropazi.lv
 • Preces – jaunas, nelietotas, bez jebkādiem bojājumiem, ražotāja iepakojumā
 • Piedāvātās precēs pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām
 • Visu preču garantija 24  meneši  no preču saņemšanas brīža
 • Ropažu novada pašvaldība LV90000067986
 • Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908
 • Saņēmējs: Ropažu vidusskola Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133
 • Preču piegāde,uzstādīšana termiņš 30  dienu laikā no Līguma slēgšanas brīža

Kontaktpersona: Sandis Petruškevičs Tālr.: 29186615
E-pasts: sandis.petruskevics@ropazi.lv
Pieg. adrese:Ropaži, Rīgas iela 5

 • Piedāvājumu iesniegšana Līdz 11.04. 2023 sūtot uz sandis.petruskevics@ropazi.lv
 • Preces – jaunas, nelietotas, bez jebkādiem bojājumiem, ražotāja iepakojumā
 • Piedāvātās precēs pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām
 • Visu preču garantija 24  meneši  no preču saņemšanas brīža
 • Ropažu novada pašvaldība LV90000067986
 • Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908
 • Saņēmējs: Ropažu vidusskola Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133
 • Preču piegāde, uzstādīšana termiņš 30  dienu laikā no Līguma slēgšana brīža

Kontaktpersona: Sandis Petruškevičs Tālr.: 29186615
E-pasts: sandis.petruskevics@ropazi.lv
Pieg. adrese:Ropaži, Rīgas iela 5

Publicēts: 28.02.2023.

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Skrastiņa

e-pasta adrese

Inese.skrastina@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

 • Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2023. gada 7.martam.
 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: inese.skrastina@ropazi.lv .
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.
 • Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.
 • Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski
 • Līguma izpildes termiņš: 2023. gada 31.jūlijs.
 • Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 10 000,00, tai skaitā PVN.

Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt noteiktu pakalpojumu.

Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā, kas sagatavots atbilstoši noteiktajai veidlapai.

Uz pretendentu neattiecas nodokļu parādi Publiskā iepirkuma likuma izpratnē.

Brīvas formas apliecinājums par nodokļu parādu neesību, ko Pasūtītājs pārbauda uz 07.03.2023.

Pretendentam ir iepriekšēja pieredze apbalvojumu dizaina izstrādē, heraldisko elementu izstrādē, sadarbība ar Valsts Heraldikas komisiju.

Pretendents iesniedz apliecinājumu par iepriekšējo pieredzi apbalvojumu izstrādē un sadarbības apliecinājumu ar Valsts Heraldikas komisiju, izstrādātos apbalvojumu paraugus ar heraldikas elementiem.

 

Publicēts: 27.02.2023.

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums:

Ropažu novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs:

90000067986

Juridiskā adrese:

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Kontaktpersona:

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka

Kontakttālrunis:

26742199

E-pasta adrese:

diana.vilcuka@ropazi.lv

1. Situācijas apraksts, pasūtījuma mērķis

Ropažu novada pašvaldība īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteikto projektu “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” (Nr. LV-LOCALDEV-0007). Šī projekta ietvaros paredzētas futbola nodarbības vietējiem iedzīvotājiem un patvēruma meklētājiem.

Šīs cenu aptaujas mērķis ir līdz 2023. gada 10. martam plkst. 15:00 noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu futbola nodarbību nodrošināšanai 2023. gadā.

Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.

2. Pasūtījuma priekšmets

Projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” ietvaros futbola nodarbību nodrošināšana 2023. gadā.

3. Termiņi un citas prasības pasūtījuma izpildei

3.1. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pasūtījuma priekšmetā noteikto pakalpojuma izpildi labā kvalitātē.

3.2. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi. Pretendenta piedāvātās pakalpojuma cenas nevar tikt paaugstinātas līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

3.3. Par pasūtījuma izpildi tiek maksāts pēc pakalpojuma izpildes un pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu, kas nepārsniedz piedāvājumā norādīto pakalpojuma cenu.

4. Atbilstība tehniskajām un profesionālajām spējām.

4.1. Pretendents ir fiziska, personu apvienība vai juridiska persona ar pieredzi futbola nodarbību nodrošināšanā.

4.2. Pretendents spēj izpildīt pasūtījumu saskaņā ar šajā cenu aptaujā un Tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām.

4.3. Kopā ar finanšu piedāvājumu jāiesniedz pretendenta darbības apraksts, kas sniedz priekšstatu par pretendenta pieredzi (2. pielikums).

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 14 kalendārās dienas (līdz 2023. gada 10. martam plkst. 15:00).

6. Cenas veidošanas rādītāji

Pakalpojuma cenā jāiekļauj PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs.

7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai

7.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā veidā, nosūtot informāciju par piedāvātā pakalpojuma izmaksām uz e-pasta adresi diana.vilcuka@ropazi.lv līdz 2023. gada 10. martam plkst. 15:00.

7.2. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 3. pielikumā norādītai finanšu piedāvājuma formai.

1

 

Publicēts: 21.02.2023.
Atjaunots: 28.02.2023.

Cenu aptauja

“TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS SAGATAVOŠANA MĒBEĻU IZGATAVOŠANAS/PIEGĀDES LĪGUMAM Ropažu novada pašvaldības jaunbūvējamās Centrālās administrācijas ēkas daļai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks: Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā (parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) vai pasta sūtījumā, vai iesniedzami klātienē līdz 03.03.2023. plkst. 15:00.

 • E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv
 • Pasta sūtījumā, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs prasībām un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski un ievietota Pasūtītāja mājas lapā sadaļā Cenu aptaujas.

Līguma darbības termiņš 20 dienas

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986                
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, LV 2130                
Saņēmējs: Ropažu Sporta centrs, Sporta 2- k1, Sporta 2- k1, Ropaži Ropažu pagasts, Ropažu novads LV2135                
Cenu aptaujas iesūtīšanas termiņš:24.02.2023.                
Cenu aptaujas iesūtīšanas veids - elektroniski evita.eglaja@ropazi.lv, ar norādi '' Cenu piedāvājums sporta apbalvojumiem''                
kontaktpersona: E.Eglāja, tālrunis 29576220      

         
 

Tualetes apkope: Tualetes izsmelšana un skalošana

Tualetes konteiners: Pasūtītāja īpašums, ietilpība – 330 l

Adrese: Dabas liegums “Lielie Kangari”, Ropažu pagasts, Ropažu novads

Lūdzam sniegt cenu piedāvājumu:

Pakalpojums

Skaits

Cena EUR, bez PVN

Tualetes izsmelšana un skalošana 1 x nedēļā

1

 

Tualetes izsmelšana un skalošana 1 x 2 nedēļās

1

 

Tualetes izsmelšana un skalošana ārpus atrunātā apkopju grafika

1

 

Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 09.01.2023.

Piedāvājumus iesūtīt: diana.vilcuka@ropazi.lv

Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības projektu vadītāja Diāna Viļčuka – diana.vilcuka@ropazi.lv, t. 26742199.

 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā (parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) vai pasta sūtījumā, vai iesniedzami klātienē līdz 27.12.2022. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: novada.dome@ropazi.lv

Pasta sūtījumā, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs prasībām un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski un ievietota Pasūtītāja mājas lapā sadaļā Cenu aptaujas.

Līguma darbības termiņš no 01.01.2023. līdz pilnīgai  pušu saistību izpildei.

Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 10 000,00, tai skaitā PVN.

 • Piedāvājumus iesniegt līdz 14.12.2022    
 • Preču piegādes termiņš 30  dienu laikā no Līguma slēgsana brīža    
 • Preces – jaunas, nelietotas, bez jebkādiem bojājumiem, ražotāja iepakojumā    
 • Piedāvātās precēs pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām    
 • Visu preču garantija 36 (trīsdesmit seši)  mēneši  no preču saņemšanas brīža    
 • Piedāvājumu iesniegšana:  
  • sandis.petruskevics@ropazi.lv    
  • Ropažu novada pašvaldība LV90000067986    
  • Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130    
  • AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908    
 •  Saņēmējs: Ropažu vidusskola Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133   

Ropažu novada pašvaldība veic atkārotu cenu aptauju par Koplietošanas rekreācijas vietas izveidi un satiksmes drošības uzlabošanu  “Airītēs” kad.Nr. 80170010101 Sabiedrības līdzdalības projekta “Publiskajā telpā integrēts un brīvi pieejams “klusā” gaismas skvēra un rekreācijas zonas izveide Vangažu pilsētā – pie Dārzu ielas 2A” ietvaros.

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piegādātājam, kurš piedāvā zemāko cenu bez PVN, piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai (skatīt pielikumā).

Cenu piedāvājumi iesniedzami Projektu vadītājai Līgai Mekšai elektroniskā veidā – e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv  līdz 10.11.2022.

Cenu aptauja Ropažu Sporta centra stadiona mākslīga seguma laukuma uzturēšanas darbiem.

Objekta nosaukums: Objekts: Ropažu Sporta centra stadions                                                
Objekta adrese: Sporta iela 2 - k1, Ropaži , Ropažu novads LV 2135                                            
Pasūtītājs:   Ropažu novada pašvaldība, Ropažu Sporta centrs                                                    
Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494
Piedāvājuma iesniegšana: elektroniski uz e pastu Evita.Eglaja@ropazi.lv, līdz 4.11.2022.        

                    

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 25.oktobrim plkst. 16:30.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski.

Līguma izpildes termiņš: 01.12.2022.

 

 

 

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Objekta atrašanās vieta: ‘Airītes’ kad.Nr. 80170010101 daļa pie ēkas Dārzu iela 2A, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv , t. 25483904; 27134698

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 14.10.2022. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Vērtēšanas kritēriju piešķiršana:

 1. 50 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātā cena ir zemākā, pārējiem pēc skaitliski apgrieztas formulas;
 2. 50 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura īpašumā/valdījumā esošā audzētava/cirsma atrodas Ropažu pašvaldības teritorijā, pārējiem pēc skaitliski apgrieztas formulas.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski.

Līguma izpildes termiņš: pirms pirmās adventes.

Plānotā pakalpojuma cena līdz PIL 9.panta slieksnim.

Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ventilācijas sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču apsekošana un apsekošanas atskaites iesniegšana (audits)

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 17.oktobrim plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

Cenu aptauja

Bērnu fizisko aktivitāšu trases ierīkošana

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Objekta atrašanās vieta: Zaķumuižas sporta stadions, Sapņu līča iela, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv, t. 25483904; 27134698

1

 

 

 

 

 

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums:

Ropažu novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs:

90000067986

Juridiskā adrese:

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Kontaktpersona:

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka

Kontakttālrunis:

26742199

E-pasta adrese:

diana.vilcuka@ropazi.lv

1. Situācijas apraksts, pasūtījuma mērķis

Ropažu novada pašvaldība īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteikto projektu “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos”. Šī projekta ietvaros paredzētas fizisko aktivitāšu nodarbības – vingrošanas nodarbības vispārējās veselības stiprināšanai, zumbas nodarbības fiziskās veselības stiprināšanai, jogas nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem

Šīs cenu aptaujas mērķis ir līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 17:00 noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšanai 2022. – 2023. gadā.

Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.

2. Pasūtījuma priekšmets

Projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” ietvaros fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana 2022. – 2023. gadā.

3. Termiņi un citas prasības pasūtījuma izpildei

3.1. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pasūtījuma priekšmetā noteikto pakalpojuma izpildi labā kvalitātē.

3.2. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi. Pretendenta piedāvātās pakalpojuma cenas nevar tikt paaugstinātas līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

3.3. Par pasūtījuma izpildi tiek maksāts pēc pakalpojuma izpildes un pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu, kas nepārsniedz piedāvājumā norādīto pakalpojuma cenu.

3.4. Piedāvājumu var iesniegt arī par vienas fiziskās aktivitātes nodrošināšanu (vingrošanas, zumbas vai jogas).

4. Atbilstība tehniskajām un profesionālajām spējām.

4.1. Pretendents ir fiziska, personu apvienība vai juridiska persona ar pieredzi fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšanā.

4.2. Pretendents spēj izpildīt pasūtījumu saskaņā ar šajā cenu aptaujā un Tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām.

4.3. Kopā ar finanšu piedāvājumu jāiesniedz pretendenta darbības apraksts, kas sniedz priekšstatu par pretendenta pieredzi (2. pielikums).

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 7 kalendārās dienas (līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 17:00).

6. Cenas veidošanas rādītāji

Pakalpojuma cenā jāiekļauj PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs.

7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai

7.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā veidā, nosūtot informāciju par piedāvātā pakalpojuma izmaksām uz e-pasta adresi diana.vilcuka@ropazi.lv līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 17:00.

7.2. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 3. pielikumā norādītai finanšu piedāvājuma formai.

 

Cenu aptauja - Āra trenažieru iegāde

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība
 • Priekšmets: Sabiedrības līdzdalības projekta 2022 “Unikāli āra fitnesa trenažieri Upesciemā” ietvaros - Āra trenažieru iegāde.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 27.septembris
 • Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniskā veidā – e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv
 • Pretendenta izvēles kritērijs: Apkopojot piedāvājumus, sadarbības līgums tiks slēgts ar izvēlēto pretendentu, kas piedāvā zemāko cenu bez PVN, atbilstoši visām specifiskajām prasībām.

Cenu aptauja - Veselības dienas organizēšana ESF projekta “Stopiņu pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.2./16/I/014 ietvaros.

2022.gada 15.septembrī

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība
 • Priekšmets: Veselības dienas organizēšana ESF projekta “Stopiņu pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.2./16/I/014 ietvaros
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 23.septembris, plkst. 15:00
 • Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu ingrida.birzniece-ezera@ropazi.lv
 • Pretendenta izvēles kritērijs: atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā cena
 • Pretendenta rekvizīti:

 

Priekšmets: Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas sistēmu, piekļuves kontroles sistēmu un videonovērošanas sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču apsekošana un apsekošanas atskaites iesniegšana (audits)

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 12.septembrim plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

2022.gada 31. augusts

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Objekta atrašanās vieta: Kākciema parka teritorija, Kākciems, Ropažu pagasts, Ropažu novads

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv, t. 25483904; 27134698

Līguma izpildes laiks: līdz 10.10.2022.

Piedāvājums jāiesniedz: Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītājai Līgai Mekšai elektroniskā veidā – e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv līdz 08.09.2022.

Tehniskā specifikācija:

 • Pasūtītājs: Gaismas pamatskola
 • Priekšmets: Akmens ogļu piegāde Ropažu novada Stopiņu pagasta Gaismas pamatskolai
 • Piegādes adrese: Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121
 • Kontaktpersona: Linda Rozentāle, T. 26550348, e-pasts:  saimnieciba@gaismasskola.lv
 • Piegāde un līguma termiņš:  pēc iepriekšēja pasūtījuma noteiktā apjomā. Līguma termiņš 12 mēneši.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 2.septembris, plkst. 10:00
 • Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.
 • Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā cena.

Ropažu novada pašvaldības Domes sēžu apskaņošanas sistēmas piegāde

2022.gada 15.augustā

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība

Priekšmets: Ropažu novada pašvaldības Domes sēžu apskaņošanas sistēmas piegāde

Piegādes adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Kontaktpersona: Reinis Putniņš. T. 29 444 572, e-pasts:  reinis.putnins@ropazi.lv

Piegāde un uzstādīšana:  pēc iepriekšēja saskaņojuma 2 nedēļu laikā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 23.augusts, plkst. 15:00

Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.

Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā cena.

Pretendenta rekvizīti:

 

Līguma darbības termiņš:  no 01.08.2022. līdz 31.12.2022.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 19.jūlijs, plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.

Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena visa līguma termiņā.

Pretendenta rekvizīti:

 

VEICAMO DARBU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas tehnikā apkope Ropažu pagasta iestādēm

Apkopes darbi jāveic vienu reizi laika periodā no 01.08.2022.-31.12.2022.

Apkopes darbi jāveic saskaņā ar iekārtu ražotāju instrukcijām un balstoties uz LR MK noteikumiem  Nr. 563.

Avārijas un izsaukuma darbi jāveic iespējami īsā laikā, pēc iepriekš saskaņotas darbu summas, balstoties uz atsevišķa līguma veikšanu par remonta darbiem:

 • avārijas darbi līdz 1 (vienai) stundai
 • izsaukuma darbi  līdz 4 (četrām) stundām.
 1. Ventilācijas iekārtas
  1. Pārbaudīt aparāta un to agregātu(ventilatori, gaisa vārsti, 3-ceļu vārsti, sūkņi un t.t.) darbību.
  2. Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, ja nepieciešamas saremontēt vai nomainīt.
  3. Pārbaudīt sistēmas kontroliera darbību un avārijas gadījumu reģistru.
  4. Parbaudīt ventilatoru, elektrodzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
  5. Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošibu.
  6. Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu.
  7. Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams nomainīt( filtru maiņu saskaņot ar Pasūtītāju).
  8. Pārbaudīt filtru aizsērēšanas sensoru darbību.
  9. Pārbaudīt ventilatoru bloķēšanas sensoru darbību.
  10. Iztīrīt sildītāju no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību.
  11. Pārbaudīt vai kondensāta drenāžas ir tīras, ja nepieciešams, iztīrīt.
  12. Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses.
  13. Pārbaudīt gaisa ieņemšanas/ izmešanas restes, ja nepieciešams iztīrīt.
  14. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā sadaļā, pie dzinējiem, sildītājiem un t.t. pievilkt visas skrūves savienojumu vietās.
  15. Pārbaudīt sildītāju pārkarsēšanas aizsardzības darbību.
  16. Pārbaudīt elektrisko radiatoru temperatūru.
  17. Pārbaudīt ventilatoru gultņu trokšņu līmeni un vizuāli pēc pārkaršanas pazīmēm.

Un citi darbi pēc nepieciešamības

 1. Lokālo gaisa dzesētāju apkopes darbi
  1. Vizuāli novērtē iekārtas vispārējo stāvokli.
  2. Pārbauda aparāta un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-virzienu vārsti) darbību visos režīmos, nepieciešamības gadījumā saremontē vai noregulē.
  3. Pārbauda filtru stāvokli, iztīra tos un ja nepieciešams - nomaina.
  4. Iztīra sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu.
  5. Pārbauda vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīra tās no dubļiem.
  6. Pārbauda kondensāta sūkņa darbību, iztīra sūkni un kondensāta vannu.
  7. Veic ierakstu ventilācijas – kondicionēšanas iekārtu tehniskās apkopes žurnālā.
 2. Lokālo gaisa nosūces sistēmu apkopes darbi.

  1. Pārbaudīt sistēmas un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti un t.t.) darbību.
  2. Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāka konstrukcijas un vadības paneli.
  3. Pārbaudīt ventilatoru, elektrodzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
  4. Pārbaudīt ventilatoru gultņu trokšņu līmeni un vizuāli pēc pārkaršanas pazīmēm.
  5. Pārbaudīt gaisa ieņemšanas/izmešanas restes, ja nepieciešams, iztīrīt.

5. Sausais dzesētājs

 1. Iekārtas apskate, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un paneli.
 2. kondensatora un sausā dzesētāja mezglu tīrīšana/mazgāšana.
 3. Pārbaudīt sausā dzesētāja pretvibrācijas stiprinājumu drošību, kā arī atsevišķu iekārtas elementu    stiprinājumus.
 4.  Elektrokontaktu apskate un, nepieciešamības gadījumā, to pievilkšana. Spēka elektrokontaktu silšanas pārbaude.

6. Gaisa mitrinātāja tehniskās apkopes darbi.

 1. Iztīrīt tvaika cilindru elektrodus, pārbaudīt vai nav bojājumu, ja nepieciešams – nomainīt.
 2. Pārbaudīt tvaika un kondensāta cauruļu bojājumus, pārliecināties, ka tās pareizi pievienotas.
 3. Pārbaudīt ūdens cauruļu bojājumus un pārliecināties, ka tās pareizi pievienotas. Ja iespējams, iztīrīt ūdens filtru.
 4. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību, pievilkt visas skrūves, pārbaudīt izolāciju.
 5. Pārbaudīt drenāžas sūkņa darbību, noņemt un iztīrīt.
 6. Tvaika cilindra uztvērējs – parbaudīt un iztīrīt.
 7. Ievades vārsts – noņemt un iztīrīt filtrējošo elementu.

    7. Gaisa kondicionieru tehniskās apkopes darbi.

 1. Pārbaudīt aparāta un to agregātu (ventilatori, vārsti, sūkņi utt.) darbību visos režīmos.
 2. Pārbaudīt aparāta un tā ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
 3. Vizuāli novērtēt kabeļus un savienojumus.
 4. Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību.
 5. Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams nomainīt.
 6. Pārbaudīt kondensāta sūkņu darbību.
 7. Pārbaudīt vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, ja nepieciešams, iztīrīt.
 8. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drušību elektriskajā sadaļā, pie dzinējiem, kompresoriem, sildītājiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās.
 9. Pārbaudīt indikācijas stikliņu freona sistēmā, vai sistēma ir sausa un tajā nav gāzes burbuļi.
 10. Iztīrīt aparāta korpusu no iekāpuses un ārpuses.
 11. Pievienojot spiediena manometrus, pārbaudīt visus freona spiediena devējus, nomainīt, ja nedarbojas.
 12. Ierakstīt rezultātus Aukstuma iekārtas apkopes žurnālā, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 563.

      8. Siltummezgla (ISM) tehniskās apkopes darbi.

 1. Noslēgarmatūras – pirms apkures sezonas un pēc apkures sezonas, jāpārbauda ventiļu, aizbīdņu darbaspēja. Gadījumā, ja noslēgarmatūra ir bojāta, veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu Pasūtītājam.
 2. Siltummezgla filtri – Siltumtrases un ēkas iekšējā kontūra tehniskā ūdens filtrējošie elementi pie normāliem ekspluatācijas apstākļiem (nav spiediena krituma pirms un pēc filtra) jātīra (veicot tā atvēršanu) divas reizes gadā – pirms un pēc sezonas. Pēc filtru revīzijas jāuzpilda sistēma ar ūdeni, jāatgaiso un jāatjauno to darbība.
 3. Karstā ūdens cirkulācijas  cauruļvada filtra revīzija – atverot un iztīrot filtrējošā elementa sietu.
 4. Siltummaiņi – skalošana pēc nepieciešamības. Pirms un pēc sezonas, jānoņem izolācija un jāpārliecinās vizuāli vai siltummainis nav bojāts. Īpaši pārbaudīt aukstā ūdens spiedienu pirms siltummaiņa un karstā ūdens spiedienam pēc siltummaiņa. Par novērojumiem veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā, ja nepieciešams – ziņot Pasūtītājam.
 5. Sūkņi – jāveic sūkņu atgaisošana, pie nosacījumie, ja sistēma darbojas. Gadījumos, ja sūkņu darbībā ir novērojami traucējumi un dzirdams normālai darbībai neatbilstošs troksnis, jāveic pilna sūkņa revīzija. Bojājumi un darbības tiek atspoguļotas siltummezgla apkopesžurnālā.
 6. Izplešanās tvertnes un hidrafori – jāvei gaisa spiediena pārbaude tvertņu un hidroforu gaisa telpās. Par bojājumiem ziņot Pasūtītājam.
 7. Siltummezgla vadības bloks – pārbaudīt procesora laika, datuma, gada iestatījumuar astronomisko laiku. Pārbaudīt darbības funkciju (kādā režīmā procesors strādā). Pārbaudīt āra gaisa temperatūras faktiskos un amortizētos rādījumus, salīdzināt aprēķinātās temperatūras kontūros ar faktiskajām. Nepieciešamības gadījumā veikt uzstādījumu izmaiņas. Pārbaudīt rokas režīmā mehānismu darbību (vai pilnībā atver un aizver vārstu, vai nav novērojams normālai darbībai neatbilstošs troksnis). Procesora programmas un veiktspējas pārbaude veicama  neatkarīgi no strādājošo kontūru skaita. Par izmaiņām veikt ierakstu apkopes žurnālā. Par bojājumiem ziņot Pasūtītājam.
 8. Vārsti un piedziņas – pārliecināties par mehānismu darbaspējām, vadot tos ar procesora palīdzību pieprasītajā virzienā. Vizuāli pārbaudīt vārstu blīvslēgu stāvokli, pārbaudīt vārsta un mehānisma stiprinājuma vietu, pārbaudīt mehānisma elektriskā pieslēguma klemmes uz spriegojumu. Parnovērojumiem veikt ierakstus apkopes žurnālā.
 9. Mēriekārtas un mērlīdzekļi – siltummezglu apkopju laikā sekot līdzi termometru un manometru stāvoklim. Veikt to vizuālo pārbaudi. Pārbaudīt siltummezgla manometru verifikācijas un kalibrēšanas uzlīmju derīguma termiņus.

Apkopju grafiks filtri un iekārtas

 

 

Cenu aptauja par darba aizsardzības pakalpojumiem (darba vides risku novērtēšanu un darba aizsardzības vadības organizatoriskās struktūras un sistēmas uzturēšana) un ugunsdrošība, veicot darbus, kuri ir norādīti zemāk

2022.gada 11.jūlijā

Darba uzdevums:

Izpildītāja pienākums sniegt šādus pakalpojumus, šādās pasūtītāja iestādēs:

1.Uzturēt atbilstošā kvalitātē darba aizsardzības vadības organizatorisko struktūru un sistēmu.

2.Noteikt un novērtēt darba vides riska faktorus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmumam saistošajiem normatīvajiem dokumentiem un iekārtu tehniskajiem dokumentiem.

3. Apsekot darba vietas, konstatēt kaitīgos un bīstamos darba vides faktorus, sastādīt to personu vai profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu, kurās, nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi, nodarbinātie veic darbu, kas saistīts ar īpašu risku. 

4. Noteikt darba vides risku novēršanas un samazināšanas prioritātes, kā arī izstrādāt un koordinēt, atbilstoši materiālajam nodrošinājumam objektā, darba aizsardzības pasākumu plānu.

5. Kopā ar struktūrvienību atbildīgajām personām darba aizsardzībā, koordinēt darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu realizēšanu un veikt to uzraudzību objektā 1 x 1-2 mēnešos.

6. Izstrādāt nepieciešamos rīkojumus darba aizsardzības organizatoriskajā sistēmā, darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu realizēšanai.

7. Izstrādāt nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas, pēc nepieciešamības vai mainoties normatīvajiem aktiem, pārskatīt tās un labot atbilstošajai situācijai.

8. Pēc nepieciešamības veikt apmācības un instruktāžas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9. Sastādīt obligātajām veselības pārbaudēm pakļauto personu un amatu sarakstu.

10. Sagatavot obligātās veselības pārbaudes kartes, norādot amatus un kaitīgos faktorus, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzējam (Izpildītājam) iesniegtajiem darbinieku sarakstiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā.

11. Pēc obligātās veselības pārbaudes, ja tas norādīts arodārsta atzinumā, informēt darba devēju (Pasūtītāju), koordinēt un kontrolēt atbilstošu pasākumu veikšanu darbinieku veselības uzlabošanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā.

12. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sastādīt nodarbināto amatu sarakstu, kuru darbs saistīts ar ķīmiskām vielām un maisījumiem.

13. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sastādīt nodarbināto amatu sarakstu, kuru darbs saistīts ar bioloģiskajiem aģentiem, preventīvo pasākumu sarakstu un iepazīstināt ar tiem nodarbinātos.

14. Sastādīt profesiju sarakstu objektā, darbiniekiem, kuriem nepieciešami IAL un aizsargapģērbi.

15. Koordinēt IAL un aizsargapģērbu izsniegšanas uzskaiti, starp atbildīgajiem darba aizsardzībā objektos.

16. Organizēt operatīvu nelaimes gadījuma izmeklēšanu un uzskaiti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

17. Kārtot un koordinēt visu nepieciešamo dokumentāciju uzņēmumā, saskaņā ar rīkojumiem un normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā.

18. Nepieciešamības gadījumā pārstāvēt uzņēmuma intereses Valsts darba inspekcijā;

19. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, tai skaitā praktisko nodarbību, pēc nepieciešamības.

Objektu adreses un kontaktpersonas

Kontaktpersona visos objektos Izpilddirektors Maksims Griščenko

 1. Ropažu novada vidusskola, Rīgas iela 5,  Ropaži, Ropažu novads un Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads.
 2. Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois”, Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu novads;
 3. Pirmskolas izglītības iestāde „Annele”, Centra iela 4, Ropaži, Ropažu novads;
 4. Ropažu novada bibliotēka, „Modriņi”, Ropaži, Ropažu novads;
 5. Filiālbibliotēka „Zaķumuiža”, Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads.
 6. Kultūras un izglītības centrs, Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads;
 7. Sporta centrs, Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads;
 8. Zaķumuižas sporta zāle, Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads;
 9. Ulbrokas bibliotēka, Institūta iela 3, Ulbroka, Ropažu novads, LV-2130;
 10. Sauriešu bibliotēka, Līdumnieku iela 1 - 54, Saurieši, Stopiņu pagasts, LV-2118
 11. Vangažu kultūras nams, Gaujas iela 12, Vangaži, Vangažu pilsēta, LV-2136;
 12. Vangažu vidusskola, Gaujas iela 2, Vangaži, Vangažu pilsēta, LV-2136;
 13. Vangažu PII “Jancis”, Smilšu iela 2, Vangaži, Vangažu pilsēta, LV-2136;
 14. Stopiņu pamatskola, Līdumnieku ielā 10, Sauriešos, Ropažu novadā, LV-2118.

Aptuvenais darbinieku skaits: 400 cilvēki.

Līguma darbības termiņš:  no 01.08.2022. līdz 31.12.2022. un Vangažu pilsētā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 14.jūlijs, plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.

Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena visa līguma termiņā.

Pretendenta rekvizīti:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar cenu aptaujas darba uzdevumu, piedāvājam veikt darba uzdevumā minētos darbus, saskaņā ar cenu aptaujas prasībām un līgumu, par summu:

Nr.p.k.

Darbi

Summa mēnesī, EUR bez PVN

Summa mēnesī, EUR ar  PVN

1.

Darba aizsardzības pakalpojumi no 01.08.2022. līdz 31.12.2022.

 

 

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar darba apjomu un mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvātā pakalpojuma izpildi.

 

 

Cenu aptauja Tumšupes brīvpieejas strītbola bruģēta laukuma seguma izveidošanai            

 1. Pasūtītājs: Ropažu Sporta centrs        
 2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2022.        
 3. Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494.        
 4. Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu evita.eglaja@ropazi.lv.        
 5. Objekta adrese:  Zītari, Tumšupe, Ropažu pagasts, Ropažu novads. 80840050129        
 6. Pakalpojuma izpildes galējais  termiņš: 2022. gada 1. septembris 

Cenu aptauja Kākciema brīvpieejas strītbola bruģēta laukuma seguma izveidošanai            

 1. Pasūtītājs: Ropažu Sporta centrs        
 2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  27.06.2022.        
 3. Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494.        
 4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: elektroniski uz e-pastu evita.eglaja@ropazi.lv.        
 5. Objekta adrese: Kākaciems,  80840180458,  Ropažu pagasts, Ropažu novads        
 6. Pakalpojuma  izpildes galējais  termiņš: 2022. gada 1. septembris        

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā siltuma ražotājs un pārvadātājs Vangažos, Ropažu novadā, un Inčukalnā, Gaujā, Siguldas novadā, izsludina cenu aptauju par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa aprēķināšanu Vangažos, Gaujā un Inčukalnā.

Lūgums piedāvājumā norādīt cenu par 1 vienību (piel.1,2), bez PVN.

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: info@vnams.lv līdz 2022.gada 8.aprīlim plkst.14:00.

Darba uzdevums

 1. Faktisko ražošanas un grāmatvedības datu un uzskaites izvērtēšana tarifa iesniegšanai.
 2. Tarifa pamatojošu dokumentu sagatavošana un apkopošana. Konsultācijas par iesniedzamiem dokumentiem, grāmatvedības uzskaiti, formu un paraugu sagatavošana.
 3. Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana atbilstoši Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un citiem reglamentējošiem dokumentiem. Vienota tarifa aprēķins tiek izstrādāts par Pasūtītāja pārvaldībā esošajām siltumapgādes sistēmām.
 4. Jaunā tarifa izmaksu salīdzināšana ar esošā tarifa izmaksām un 2021.gada siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales faktiskām izmaksām.
 5. Tarifa aprēķina un to pamatojošo dokumentu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
 6. Piedalīšanās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas organizētajā tarifa uzklausīšanas sanāksmē. Prezentācijas sagatavošana.
 7. Konsultācijas par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales tarifa aprēķina aspektiem un piedalīšanās sagatavotā un iesniegtā tarifa projekta aizstāvēšanas procesā līdz tā apstiprināšanai.
 8. Mutiskas un rakstiskas atbildes uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzdotajiem precizējošiem jautājumiem, kas saistīti ar tarifa projektu.
 9. Plānotais termiņš tarifa iesniegšanai – 2022.gada 1.jūlijs.

Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem līdz ar tarifa apstiprināšanu.

Finanšu piedāvājums

 • Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ir par Darba uzdevumā noteiktā pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnvērtīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).
 • Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
 • Pretendents nodrošina Finanšu piedāvājumā norādīto cenu nemainīgumu visā līguma izpildes laikā.

Pretendents iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

Nosaukums

Piedāvātā cena EUR, bez PVN

 1. 1.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Inčukalns, Gauja, Siguldas novads.

 

 1. 2.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Vangaži, Ropažu novads.

 

Kopā

 

PVN 21%

 

Kopā

 

Papildus informācija par pretendentu:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Aicinām pieteikties supervizorus

Lai Ropažu novada pašvaldības pedagogiem sniegtu psihoemocionālo atbalstu Covid 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes  lietu un veselības aprūpes  departaments līdz 12.novembrim izsludina pieteikšanos un meklē supervizorus.


Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Tās laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai.
Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem un administrācijas komandām supervīziju mērķu grupas plānotas par šādām tēmām:

·         Stresa faktoru un izdegšanas mazināšana, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Attiecību veidošana ar kolēģiem un  skolēniem;

·         Rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās un attiecību veidošana ar kolēģiem, skolēniem  un padotajiem, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Izdegšanas sindroms, nogurums- kā mazināt šos faktorus;

·         Kā veiksmīgāk pielāgoties dažādām pārmaiņām skolā un izglītībā, salāgot  to ar savu personīgo dzīvi un hobijiem;

·         Darba stratēģijas; rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās; meklēt risinājumus problēmām un atbalstu sarežģitās situācijās.


Plānotais supervīziju īstenošanas periods: 2021.gada  22.novembris - 2021. gada 22. decembris.


Pieteikšanās: pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2021. gada 12.novembrim, plkst. 9:00, nosūtot to uz e-pasta adresi – iepirkumi@ropazi.lv.

Supervīzijas paredzētas attālinātā formā.
 

Projektu finansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

 

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai
ID Nr. 1/21
Paziņojuma datums 03.11.2021
Iesniegšanas datums 12.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Inga Akmene, Edgars Plētiens

 

 

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums Ropažu novada pašvaldība
Juridiskā adreses Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija
Reģistrācijas numurs 90000067986
Kontaktpersonas Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 25646611
e-pasta adrese iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā (parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) vai pasta sūtījumā, vai iesniedzami klātienē līdz 29.11.2021. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Pasta sūtījumā, adrese: Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Klātienē ievietojot iesniegumu kastītē:

 • Ropažu pagasta pārvaldē – Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135;
 • Stopiņu pagasta pārvaldē – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • Garkalnes pagasta pārvaldē – Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024;
 • Vangažu pilsētas pārvaldē – Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136;
 • Ropažu novada pašvaldībā – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski un ievietota Pasūtītāja mājas lapā sadaļā Cenu aptaujas.

Līguma darbības termiņš no 01.01.2022. līdz 31.12.2022., vai līdz pilnīgam summas izlietojumam, atkarībā kurš apstāklis iestājas pirmais.

Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 12 000,00, tai skaitā PVN.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā
ID Nr. 2/21
Paziņojuma datums 23.11.2021
Iesniegšanas datums 29.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA “Grūbes birojs”, Reģ. Nr. 40203143880