Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: sūtot elektroniskā veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi novada.dome@ropazi.lv vai sūtot pa pastu vai iesniedzot rakstveidā Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā https://www.ropazi.lv/lv/klientu-apkalposanas-centri