Vizuālā stila grāmata izstrādāta, lai noteiktu pašvaldības vizuālās identitātes vadlīnijas un veidotu vienotu pašvaldības tēla atpazīstamību sabiedrībā. Vizuālā stila grāmatā ir noteikta pašvaldības simbolikas izmantošana, vizuālais ietvars dažādiem publicitātes materiāliem, reprezentācijas aksesuāriem, apbalvojumiem, sociālo tīklu ierakstiem, foto un video stilistikai, multimediālās vides risinājumiem.


ĢERBOŅI UN LOGO LEJUPIELĀDĒŠANAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Pīne

 

Lai saņemtu ģerboņus vai logo .pdf vai .eps formātā, aicinām rakstīt uz mediji@ropazi.lv .