Ropažu novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

 • biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";
 • Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "RĪGAS METROPOLE";
 • biedrība "Stopiņu Salaspils partnerība";
 • biedrība "Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija";
 • Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
 • biedrība "Latvijas Pašvaldību mācību centrs";
 • biedrība "Latvijas Pilsētu savienība";
 • biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība";
 • biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija";
 • biedrība "Vidzemes tūrisma asociācija"’;
 • biedrība "Latvijas Zaļo ceļu asociācija";
 • biedrība "Tautas sporta asociācija".

Pašvaldības teritorijā darbojas šādas biedrības un nodibinājumi: