Ropažu novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās, nodibinājumos (Ropažu novada pašvaldības domes 10.04.2024. lēmums Nr. 3165 (prot. Nr.92/2024, 32.§)):

 • Latvijas Pašvaldību savienība;
 • Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija;
 • Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole”;
 • Vidzemes Tūrisma asociācija;
 • Pierīgas tūrisma asociācija;
 • Stopiņu Salaspils partnerība;
 • Latvijas pilsētu savienība;
 • Ropažu Salaspils partnerība;
 • Latvijas Zaļo ceļu asociācija;
 • Latvijas džudo federācija;
 • Latvijas Handbola federācija;
 • Latvijas Peldēšanas federācija;
 • Latvijas volejbola federācija;
 • Latvijas Mūzikas Izglītības iestāžu asociācija;
 • Latvijas orķestru asociācija.

Pašvaldības teritorijā darbojas šādas biedrības un nodibinājumi: