+371 27380380 Єдиний номер телефону Valsts vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”.

Жителі України, які прибувають до Латвії, рятуючись від війни, спричиненої Росією в Україні, зареєструйтеся на сайті www.ukraine-latvia.com, щоб подати заявку на підтримку! Веб-сайт містить інформацію про в’їзд, перебування, проживання та можливості працевлаштування в Латвії.

www.propozycii.lv - mazo un vidējo uzņēmēju un NVO atbalsta piedāvājumus patvēruma meklētājiem no Ukrainas (ārsts, sadzīves pakalpojumi, mantas, maltītes, psihoemocionālais atbalsts utt.). 

Ropažu novadā: +371 26482289, +371 25651521, e-pasts: socialais.dienests@ropazi.lv; ārpus darba laika un brīvdienās +371 27883333 Pašvaldības policija. Ukrainas bēgļu koordinācijas, izmitināšanas un palīdzības sniegšana.

(jautājumu gadījumā par izmitināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem vērsties pie Ropažu novada pašvaldības vecākās juristes Vinetas Neijas - tālr. 67800923).


2022.gada 13.decembrī stājās spēkā  2022. gada 8. decembra likums "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā" un tika pagarināta primārā atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz 2023. gada 30. jūnijam, kas nozīmē, ka izmitināšanas nodrošināšana līdz 120 dienām un pārtikas nodrošināšana 30 dienas paliek spēkā un ir terminēts ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Ja persona tika iesniegusi atlīdzības pieprasījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.prim panta ietvaros un starp izmitināmām Ukrainas civiliedzīvotāju personām kāda atbilst iepriekš minētā panta 1 divi prim daļā minētajai kategorijai, lūgums iesniegt Ropažu novada pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu pagarināt atlīdzības izmaksu par noteiktiem Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz izmitināšanas brīdim, kas nav ilgāks par 2023.gada 30.jūniju.

Jautājumu gadījumā vērsties pie Ropažu novada pašvaldības vecākās juristes Vinetas Neijas - tālr. 67800923


Apvienotā speciālistu grupa sniedz pakalpojumus bēgļiem dažādos jautājumos:

  • pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 11.00-13.00 Ulbrokā, Sociālajā dienestā - Acones ielā 4, un Valsts un pašvaldību vienotajā pakalpojumu centrā - Institūta ielā 1a;
  • pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00-18.00 Garkalnes pagasta pārvaldē, Rīgā, Brīvības ielā 455.

Ropažu novadā ziedojumus Ukrainas bēgļiem iedzīvotāji var nogādāt: 

  • RAC “Ulbroka”, Acones iela 4, Ulbroka
  • Ropažu sociālajā dienestā, Rīgas iela 13, Ropaži
  • Garkalnes dienas centrā, Vidzemes šoseja 1D, Garkalne
  • Upesciema dienas centrā, Skolas iela 10, Upesciems

“Kā rīkoties krīzes situācija – 72 stundas” 

Ropažu novadā apstiprināts Civilās aizsardzības plāns un izveidota Civilās aizsardzības komisija 

Kā palīdzēt Ukrainai cīņā par brīvību?