Ropažu novads

Ropažu novadā atrodas:

 • Garkalnes pagasts
 • Stopiņu pagasts
 • Ropažu pagasts
 • Vangažu pilsēta

Novada administratīvais centrs ir Ulbroka, Stopiņu pagasts.

Ropažu novada pašvaldība

Ropažu novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar iedzīvotāju ievēlētas pārstāvniecības — domes — un iestāžu palīdzību nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem.

Ropažu novada domē ir 19 ievēlēti deputāti.

Domi vada Domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un divi vietnieki – Ainārs Vaičulens un Haralds Burkovskis.

Deputāti lēmumus pieņem sēdēs.

Domes sēdes notiek divas reizes mēnesī. Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.

Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina:

 • Skolas un bērnudārzus
 • Komunālos pakalpojumus
 • Sociālo palīdzību un veselības aprūpi
 • Ielu un ietvju remontus
 • Sakoptus parkus, atpūtas zonas un aktīvās atpūtas iespējas
 • Drošību un kārtību
 • Kultūras iestādes un pasākumus
 • Sporta infrastruktūru, pakalpojumus un pasākumus 
 • Vides aizsardzību

Saziņa ar Ropažu novada pašvaldību

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Tālrunis: +371 27885518

Stopiņu pagasta pārvalde

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Tālrunis: +371 66954851

E-pasts: novada.dome@ropazi.lv


Pārvaldes vadītājs: Aldis Grunde
Tālrunis: +371 29473102
E-pasts: aldis.grunde@ropazi.lv

Ropažu pagasta pārvalde

Adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV 2135

Tālrunis: +371 67918666

E-pasts: ropazi.parvalde@ropazi.lv


Pārvaldes vadītājs: Zigurds Blaus
Tālrunis: +371 29272565
E-pasts: zigurds.blaus@ropazi.lv 

Garkalnes pagasta pārvalde

Adrese: Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV 1024

Tālrunis: +371 67800918

E-pasts: garkalne.parvalde@ropazi.lv


Pārvaldes vadītājs: Lauris Lielbārdis
Tālrunis: +371 28025225
E-pasts: lauris.lielbardis@ropazi.lv 

Vangažu pilsētas pārvalde

Adrese: Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV 2136

Tālrunis: +371 67995650

E-pasts: vangazi.parvalde@ropazi.lv


Pārvaldes vadītājs: Juris Jakubovskis
Tālrunis/fakss: +371 67995650, +371 28608445
E-pasts: juris.jakubovskis@ropazi.lv 

Darba laiki:

 • Pirmdiena 9:30-13:00, 13:30-19:00
 • Otrdiena 8:30-13:00, 13:30-17:00
 • Trešdiena 8:30-13:00, 13:30-17:00
 • Ceturtdiena 8:30-13:00, 13:30-18:00
 • Piektdiena 8:30-13:00, 13:30-15:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts