Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam


  

Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam