Par Ropažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam