1

Lai saņemtu valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumus ērtāk, ātrāk un efektīvāk, aicinām iedzīvotājus izveidot savu E-ADRESI.

E-adrese ir universāls un drošs e-pakalpojums, ko lietotāji var izmantot, gan iesniedzot iestādei priekšlikumus, sūdzības, jautājumus vai lūgumus saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, gan piesakot pakalpojumus un iesniedzot dokumentus.

Jau šobrīd vairāk kā 689 000 iedzīvotāju izmanto iespēju dokumentus parakstīt un iesniegt elektroniski.

E-adrese ir vienkāršs, ātrs un ērts veids, kā elektroniski iesniegt dokumentus dažādās valsts un pašvaldības iestādēs. Tas arī būtiski samazina administratīvo slogu, salīdzinot ar šobrīd nepieciešamos laiku saņemto dokumentu apstrādei iestāžu lietvedības

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atgādina, ka Personu apliecinošu dokumentu likums personas apliecību kā obligātu vispārējā gadījumā paredz ar 2023. gada 1. janvāri. Tas nodrošinās vēl plašāku kvalificēto un kvalificēto paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļu pieejamību sabiedrībā. Turklāt, būtiski, ka eParaksts mobile iespējams bez maksas iegūt 1 – 6 dienu laikā.

Vienlaicīgi VARAM informē, ka ar šā gada 1. jūniju tiek slēgts portāla latvija.lv nodrošinātais e-pakalpojums "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana", kuru iedzīvotāji līdz šim izmantoja dažādu iesniegumu iesniegšanai pašvaldībā, līdz ar to aicinām iedzīvotājus aktīvāk izmantot iespēju iegūt savu e-parakstu un izveidot E-ADRESI.