Kontaktinformācija:
Mārtiņš Pozņaks,

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis +37128328282, e-pasts tevzemite@ropazi.lv ; martins.poznaks@ropazi.lv 

Iznāk reizi mēnesī, katra mēneša otrajā nedēļā. Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

TĒVZEMĪTE, 2024. gada februāris, šķirstāmbukleta formātā