Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance"

Ambulance Ulbrokā, doktorāts Upeslejās. Visa informācija par darba laikiem, tālruņi, ārstu pieņemšanas un citi pakalpojumi mājaslapā www.stopinuambulance.lv

Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse

Kontaktinformācija, darba laiki un pakalpojumi pieejami šeit: www.viksnesprakse.lv