Informācija par to, kā pašvaldībā tiek nodrošināti korupcijas novēršanas pasākumi.

Šobrīd notiek darbs pie Ropažu novada pašvaldības Korupcijas novēršanas pasākumu dokumentu izstrādes.

Sadaļa tiks papildināta ar aktuālo informāciju pēc dokumentu apstiprināšanas.