Stopiņu pagasts
Rolands Linejs, Grāmatvedības nodaļas vadītāja vietnieks (NĪN jautājumos), tālr.: +371 66950199, e-pasts: rolands.linejs@ropazi.lv . 

Gunta Kalberga, vecākā grāmatvede - kasiere, tālr.: +371 67910780, e-pasts: gunta.kalberga@ropazi.lv

Ropažu pagasts
Aina Bernharde, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore, tālr.: +371 67918573, e-pasts: aina.bernharde@ropazi.lv

Garkalnes pagasts
Marita Fedjaņina, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore, tālr.: +371 67800926, e-pasts: marita.fedjanina@ropazi.lv
Elita Plūmane, kasiere-grāmatvede, tālr: +37167800927, e-pasts: elita.plumane@ropazi.lv

Vangažu pilsēta
Ina Zvirbule, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore, tālr: +371 67995840, e-pasts: ina.zvirbule@ropazi.lv . 

Anna Rozenfeldta, kasiere-grāmatvede, tālr. +371 62205840, e-pasts: anna.rozenfeldta@ropazi.lv.