Lai pieteiktos dalībai komiteju sēdēs, jānosūta vēstuli uz e-pasta adresi: sedes@ropazi.lv, vēstulē jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, uz kuru komitejas sēdi vēlas pieteikties. 
Pieteikšanās dalībai komitejas sēdē tiek slēgta 15 minūtes pirms norādītā komitejas sēdes sākuma laika.

Komiteju sekretāru tālruņa numuri:

  • Finanšu komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308;
  • Meža un zemes īpašumu  komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232;
  • Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232;
  • Attīstības komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308;
  • Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232.

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

Notiek otrdienās: 09.08., 23.08., 06.09., 20.09. plkst.14:00

Komitejas priekšsēdētāja: Ludmila Vorobjova
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Haralds Burkovskis

Vita Paulāne, Ainārs Vaičulens, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Haralds Burkovskis, Ritvars Ziedonis, Ludmila Vorobjova, Renāte Gremze, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Pēteris Salenieks


Attīstības komiteja

Notiek otrdienās: 09.08., 23.08., 06.09., 20.09. plkst.16:00

Komitejas priekšsēdētājs: Guntars Kniksts
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Kampe

Vita Paulāne, Guntis Kampe, Lelde Sturme, Atis Senkāns, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Jevgēnijs Sergejevs, Renāte Gremze, Guntars Kniksts, Signe Grūbe


Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja

Notiek trešdienās: 10.08., 24.08., 07.09., 21.09. plkst.16:00

Komitejas priekšsēdētājs: Ritvars Ziedonis
Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Daiga Brigmane

Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Ritvars Ziedonis, Ludmila Vorobjova, Jevgēnijs Sergejevs, Irēna Krote, Hosams Abu Meri


Meža un zemes īpašumu komiteja

Notiek ceturtdienās: 11.08., 25.08., 08.09., 22.09. plkst. 15:30

Komitejas priekšsēdētājs: 
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Salenieks

Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Atis Senkāns, Haralds Burkovskis, Irēna Krote, Pēteris Salenieks, Jānis Romāns, Ludmila Vorobjova, Signe Grūbe


Finanšu komiteja

Notiek ceturtdienās: 11.08., 25.08., 08.09., 22.09. plkst.17:00 

Komitejas priekšsēdētāja: Vita Paulāne
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Ainārs Vaičulens

Vita Paulāne, Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Iveta Vīksne, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Atis Senkāns, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Ludmila Vorobjova, Jevgēnijs Sergejevs, Renāte Gremze, Irēna Krote, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Pēteris Salenieks, Hosams Abu Meri.