Lai pieteiktos dalībai komiteju sēdēs, jānosūta vēstuli uz e-pasta adresi: sedes@ropazi.lv,  vai jāzvana komitejas sekretārei pa tālruni, vai jāpiesakās jebkurā Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Vēstulē jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, uz kuru komitejas sēdi vēlas pieteikties.  
Pieteikšanās dalībai komitejas sēdē tiek slēgta 15 minūtes pirms norādītā komitejas sēdes sākuma laika.

Komiteju sekretāru tālruņa numuri:

  • Finanšu komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308;
  • Meža un zemes īpašumu  komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232;
  • Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232;
  • Attīstības komiteja, sekretāre I.Apsīte, tālr. +371 25463308;
  • Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja, sekretāre J.Bluka, tālr. +371 25629232.