Iesniegumus elektroniski jāiesniedz nosūtot uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv 

Klātienē, papīra formātā iesniegumus var iesniegt Ropažu novada pagastu pārvaldēs Klientu apkalpošanas centros - Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Vangažu pilsētā, kontaktinformācija un adreses ŠEIT.

Iesniegumu veidlapas bērnu uzņemšanai rindas reģistrā pirmsskolas izglītības iestādēs (ja pieteikums tiek veikts klātienē):

 

    Atbalsta saņemšana, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

    Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)