Iesniegumus elektroniski jāiesniedz nosūtot uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv, iesniegumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, vai arī izmantojot e-adresi.

Klātienē, papīra formātā iesniegumus var iesniegt Ropažu novada pagastu pārvaldēs Klientu apkalpošanas centros - Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Vangažu pilsētā, kontaktinformācija un adreses ŠEIT.

Ropažu novada pašvaldība informē, ka, iesniedzot iesniegumu, Ropažu novada pašvaldība veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nosacījumiem. Ar Ropažu novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties tīmekļa vietnē https://www.ropazi.lv/lv/personas-datu-aizsardziba

Iedzīvotāju karte piedāvājumu un pakalpojumu izmantošanai novada iestādēs un pie novada uzņēmējiem – ja iedzīvotāji nevar vai nevēlas lejupielādēt mobilo lietotni savā tālrunī, tad ir iespēja saņemt arī fizisku novada iedzīvotāja karti pašvaldības Klientu apkalpošanas centros:

  • kartes maksa 5 EUR,
  • no kartes maksas atbrīvoti:
    • novadā deklarētie bērni līdz 18 gadu vecumam;
    • novadā deklarētie pensionāri, politiski represētas personas, trūcīgas un maznodrošinātas personas, personas ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni).

Lai saņemtu fizisko iedzīvotāja karti:

  • pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa,
  • jāveic samaksa par karti, (nav jāveic tiem kas atbrīvoti no kartes maksas).

Karti saņemsiet savā pastkastītē īpaši jums adresētā vēstulē.

Pieteikuma veidlapa iedzīvotāja kartes saņemšanai: 

Pieteikums Ropažu novada iedzīvotāja kartes saņemšanai

1. Ar 2022. gada 3. martu pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības PII var ne tikai, izmantojot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (KAC) pakalpojumu, bet arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā (izņemot prioritātes pievienošanu).

Pamācība: Jauna pieteikuma iesniegšana portālā epakalpojumi.lv

Pamācība: Pirmsskolu rindas pieteikuma statusa maiņa portālā e-pakalpojumi.lv

2. Atbalsta saņemšana, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

3. Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)

4. Iesniegums bērna uzņemšanai Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē (iesniedz izglītības iestādē)

5. Iesniegums par braukšanas maksas kompensāciju:

6. Iesniegumi par ēdināšanas izdevumu segšanu: