Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas, aizpildītas veidlapas nosūtiet uz e-pasta adresi novada.dome@ropazi.lv. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā un tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.