Informācija par to, kā pašvaldībā tiek nodrošināti personu datu aizsardzības pasākumi.

Šobrīd notiek darbs pie Ropažu novada pašvaldības Personas datu aizsardzības pasākumu dokumentu izstrādes.

Sadaļa tiks papildināta ar aktuālo informāciju pēc dokumentu apstiprināšanas.

Raivis Grūbe

Datu aizsardzības speciālists
raivis [at] grubesbirojs.lv

Viesturs Grūbe

Datu aizsardzības speciālists
viesturs [at] grubesbirojs.lv