1

PAKALPOJUMI

Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
Laulības reģistrēšana
Miršanas reģistrēšana
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
 

Veidlapas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem pieejamas ŠEIT.

DOKUMENTI

Stopiņu pagasta Dzimtsarakstu nodaļas dokumenti