INFORMĀCIJA

PAKALPOJUMI

Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
Laulības reģistrēšana
Miršanas reģistrēšana
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
Dzīvesvietas deklarēšana (tikai Garkalnes pagasta nodaļā)
Izziņas izsniegšana par aktuālo deklarēto dzīvesvietu

Veidlapas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem pieejamas ŠEIT.

Veidlapas dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumiem pieejamas ŠEIT.

DOKUMENTI

 

Stopiņu pagasta Dzimtsarakstu nodaļas dokumenti