Tulkots ar mašīntulkotāju

Lai saņemtu NĪN atlaidi 2022.gadam, līdz 31.martam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas kārtība no 01.01.2022.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, no 2022. gada:

  • NĪN likmi par mājokli 0,2% apmērā piemēros tikai tiem objektiem, kuros taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00  dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai (papildus deklarētā adrese netiek ņemta vērā);
  • savukārt NĪN likmi 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības paredzēts noteikt tiem mājokļiem – dzīvokļiem un privātmājām (izņemot dārza mājas un vasarnīcas ar kopējo platību līdz 40 m2), kuru lietošanas veids ir dzīvošana, bet kuros dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.

Samazināta NĪ nodokļa likme zemei ir noteikta 1% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības šādiem nodokļa maksātājiem:

  • juridiskām personām, kuru juridiskā adrese taksācijas gada 1.janvārī ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā; 
  • fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā. 

Pārējiem NĪ nodokļa likme zemei ir noteikta 1,5% apmērā.

Papildus likumā “Par nekustamo īpašuma nodokli” ir noteikts, ka ar NĪ nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2