Tulkots ar mašīntulkotāju

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, personai ir jāiesniedz iesniegums par NĪ nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē -  Klientu apkalpošanas centros
    • Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.;
    • Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov.;
    • Brīvības gatve 455, Rīga;
    • Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov.;
  • pa pastu - aizpildītu iesnieguma veidlapu nosūtot uz adresi Ropažu novada pašvaldība, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Ropažu novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.24/21 “Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Ropažu novadā, kuri nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.