• ELEKTRONISKI
 • VAS "LATVIJAS PASTS" nodaļās visā Latvijā ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā. Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro; 
 • VEIKALU TĪKLĀ "MAXIMA" ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.  
 • KLĀTIENĒ 
  • kasēs pagastu pārvaldēs darba laikā (pirmdiena 11:00-13:00/13:30-18:30, ceturtdiena 9:00-13:00/13:30-17:30)::
   • Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.;
   • Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov.;
   • Brīvības gatve 455, Rīga;
   • Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov.

Veicot NĪN samaksu veikalos “Maxima” un Latvijas pasts nodaļās, jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN, lai no tā ar skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju, kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot kases aparāta čeku. Veicot daļēju apmaksu, pirms maksājuma veikšanas, informējiet par to kasieri, jo automātiski veicot maksājumu, tiks apmaksāta visa gada summa.

Lai veiktu maksājumus par nekustamo īpašuma nodokli kā saņēmējs ir jānorāda:

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģistrācijas nr. 90000067986.

Maksājumus var veikt kādā no bankām, izmantojot savu internetbanku:

 • AS "SEB banka",  kods UNLALV2X,  konts LV79UNLA0033300130908
 • AS "Swedbank",  kods HABALV22, konts LV91HABA0551024208997
 • AS "Luminor Bank", kods RIKOLV2X, konts LV76RIKO0002013196683

Paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var saņemt elektroniski e-pastā, pieteikšana, izmantojot e-pakalpojumu: Pieteikums paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli saņemšanai e-pastā

Ropažu novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.24/21 “Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Ropažu novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.