Ropažu novads ir Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienoti Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads un Inčukalna novada Vangažu pilsēta.

Teritoriālais iedalījums: 

  • Novada administratīvais centrs ir Ulbroka.
  • Novada sastāvā ir Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta.

Ropažu novada kopējā platība ir 536 km2 .

Ieskats vēsturē

Garkalnes pagasts  |  Ropažu pagasts  |  Stopiņu pagasts  |  Vangažu pilsēta

Simbolika

Ropažu novada ģerbonis, pagastu ģerboņi

Uzņēmējdarbība

Ropažu novadā noris rosīgas uzņēmējdarbība.  Šeit vienlīdz veiksmīgi darbojas lielie ražotāji, tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, kā arī nelieli ģimenes uzņēmumi, mājražotāji, inovatori, lauksaimnieki un nelielie tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Ropažu novadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits ir nepilni 3000 no turpat 3500 novadā reģistrētajiem uzņēmumiem. No tiem astoņi uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk. Starp tiem vairāki uzņēmumi ir ar lielākajiem apgrozījumiem Latvijā – SIA “DEPO DIY”, SIA “Tamro”, SIA “Amber Distribution Latvia” un SIA “Paul Mason Properties”. Lielākās ražotnes atrodas Sauriešos, kur ir SIA “Knauf” ģipša būvmateriālu rūpnīca, un Rumbulā, kur ir atkritumu poligons “Getliņi”, SIA Sakret, SIA Latvijas tilti, SIA Nuko noliktavas, Vangažos – SIA “Gaujas koks” un SIA “Izoterms” ražotne, Zaķumuižā – SIA “Linde Gas” u.c. Komercpakalpojumu sektors (veikali, degvielas un gāzes uzpildes staciju tīkls, bankomāti, pakomāti, aptiekas un citi pakalpojumu objekti) ir attīstīts lielākajās novada apdzīvotajās vietās.

Visattītākās nozares Ropažu novadā ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur ir visvairāk nodarbināto, un tās ir ar lielāko produkcijas un pievienoto vērtību. Tām seko būvniecība, transports un uzglabāšanas nozare. Nozīmīga vieta novadā ir tūrisma un veselības aprūpes, kā arī profesionāliem, zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem.

Sabiedrības līdzdalība

Lai pašvaldības attīstības veidošanā iesaistītu novada iedzīvotājus un nodrošinātu regulāru saziņu par aktuālajiem jautājumiem un kopīgi ar pašvaldību meklētu risinājumus, Ropažu novada pašvaldība ir izveidojusi Iedzīvotāju Konsultatīvās padomes, kas darbojas katrā pagastā un Uzņēmēju konsultatīvo padomi. 

Ropažu novads ir viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kas savā budžetā ir atvēlējusi līdzekļus sabiedrības līdzdalības budžetam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, gadā šim mērķis atvēlot 100 000 eiro. Par šo līdzekļu izlietošanu lemj paši iedzīvotāji – gan piesakot savas iniciatīvas, gan balsojot par visām iesniegtajām idejām.

Izglītība

Ropažu novadā izglītības jomā sadarbību veido 16 izglītības iestādēs – 8 skolas, 5 pirmsskolas izglītības iestādes un 3 mūzikas un mākslas skolas.  No tām - četrās vispārizglītojošajās skolās  tiek realizētas pirmsskolas programmas, divās novada vispārizglītojošajās skolās izglītojamajiem tiek piedāvātas profesionālās ievirzes  izglītības programmas. Speciālās izglītības programmas tiek realizētas 9 izglītības iestādēs, Gaismas pamatskolā izglītojamie var apgūt speciālās programmas un divas profesionālās pamatizglītības programmas. Ropažu novadā 2021./2022. mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāka 4794 izglītojamie, izglītības iestādēs (ieskaitot mūzikas un mākslas skolas) strādāja 1055 pedagogi un tehniskie darbinieki.

Sports

Ropažu novadā ik gadu notiek vairāk nekā 150 dažāda mēroga un nozīmes sporta pasākumi, kā arī daudzveidīgas aktivitātes veselīga dzīvesveida cienītājiem. Ropažu novadā darbojas 3 sporta centri – Ulbrokas sporta komplekss, Ropažu sporta centrs ar filiāli Zaķumuižā, Garkalnes sporta centrs, ar 2023.gadu Vangažu sporta centrs. Ropažu novada iedzīvotājiem ir pieejams aktīvās atpūtas laukumi visā novada teritorijā. Ropažu novadā darbojas vairāk nekā 30 sporta klubi un Ropažu novada sporta komandas un sportisti atzīstami spēlē Latvijas, Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās. Īpaši izceļami rezultāti – jāšanas sportā, regbijā, petankā, un citos sporta veidos. No Ropažu novada nākuši 2022.gada Olimpiskie medaļnieki kamaniņu sportā – Mārtiņš Bots un Roberts Plūme.

Tūrisms

Nozīmīgākie tūrisma objekti Ropažu novadā ir Ropažu pilsdrupas, Ropažu ciema centra ēkas un Ropažu evanģēliski luteriskā baznīca, Kangaru purva laipa un skatu tornis, bijusī Kangaru dzelzceļa stacija,  Līgo parks Ulbrokā, Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle’’, Simtgades skvērs Ulbrokā, Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba un J.Jaunsudrabiņa pastaigu taka Garkalnē. Dabas vērtības Ropažu novadā: Dabas liegums Lielie Kangari, 7 upes - Lielā un Mazā Jugla, Piķurga, Tumšupe u.c., 17 ezeri – Lielais un Mazais Baltezers, Ulbrokas ezers, Langstiņu ezers, Asaru ezers, Silezers, Kangaru ezers u.c.; Bajāru krasta ozoli un stāvkrasts, Līgo parka ozolu birzs, Nāgelmuižas liepu parks un Nāgelmuižas dižozols, Diž-Ozolu dabas taka un bišu dores.