2020.gada 23.jūnijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, saskaņā ar kuru, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, 2021.gada 1.jūlijā tika izveidots Ropažu novads. Ropažu novada kopējā platība ir 535,47 km2 .

Teritoriālais iedalījums: 

  • Novada administratīvais centrs ir Ulbroka.
  • Novada sastāvā ir Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta.

Ropažu novads robežojas ar galvaspilsētu Rīgu, Ādažu novadu, Siguldas novadu, Ogres novadu un Salaspils novadu, un veido 5% no Pierīgas teritorijas kopējās platības. Lielākā daļa novada atrodas Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā, neliela daļa – Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā. Ropažu novadā ir 15% lauksaimniecībā izmantojamo zemju, meža zemes veido 66% no novada teritorijas platības, 4% veido ūdens resursi (upes, ezeri).

Ieskats vēsturē

Garkalnes pagasts  |  Ropažu pagasts  |  Stopiņu pagasts  |  Vangažu pilsēta

Simbolika

Ropažu novada ģerbonis, pagastu ģerboņi

Vizuālā stila grāmata

Vizuālā stila grāmata ir izstrādāta, lai noteiktu pašvaldības vizuālās identitātes vadlīnijas un veidotu vienotu pašvaldības tēla atpazīstamību sabiedrībā. Vizuālā stila grāmatā ir noteikta pašvaldības simbolikas izmantošana, vizuālais ietvars dažādiem publicitātes materiāliem, reprezentācijas aksesuāriem, apbalvojumiem, sociālo tīklu ierakstiem, foto un video stilistikai, multimediālās vides risinājumiem.

Iedzīvotāji

Ropažu novads pēc iedzīvotāju skaita ir otrā lielākā Pierīgas pašvaldība. 2022. gadā turpinājās pozitīva iedzīvotāju skaita pieauguma dinamika visos pagastos un Vangažu pilsētā. Lielākais iedzīvotāju skaits Ropažu novadā (dati uz 01.2023.), pārsniedzot 10 000 atzīmi, ir Stopiņu pagastā – 39%, kam seko Garkalnes pagasts – 30%, mazāk kā 10 000 iedzīvotāju dzīvo Ropažu pagastā – 21%, un Vangažu pilsētā – 10%.

Iedzīvotāju skaits Ropažu novadā, 01.2023.
Iedzīvotāju skaits Ropažu novada pagastos, Vangažu pilsētā, 01.2023.

Uzņēmējdarbība

Ropažu novadā noris rosīgas uzņēmējdarbība.  Šeit vienlīdz veiksmīgi darbojas lielie ražotāji, tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, kā arī nelieli ģimenes uzņēmumi, mājražotāji, inovatori, lauksaimnieki un nelielie tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Ropažu novadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits ir nepilni 3000 no turpat 3500 novadā reģistrētajiem uzņēmumiem. No tiem astoņi uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu 250 un vairāk. Starp tiem vairāki uzņēmumi ir ar lielākajiem apgrozījumiem Latvijā – SIA “DEPO DIY”, SIA “Tamro”, SIA “Amber Distribution Latvia” un SIA “Paul Mason Properties”. Lielākās ražotnes atrodas Sauriešos, kur ir SIA “Knauf” ģipša būvmateriālu rūpnīca, un Rumbulā, kur ir atkritumu poligons “Getliņi”, SIA Sakret, SIA Latvijas tilti, SIA Nuko noliktavas, Vangažos – SIA “Gaujas koks” un SIA “Izoterms” ražotne, Zaķumuižā – SIA “Linde Gas” u.c. Komercpakalpojumu sektors (veikali, degvielas un gāzes uzpildes staciju tīkls, bankomāti, pakomāti, aptiekas un citi pakalpojumu objekti) ir attīstīts lielākajās novada apdzīvotajās vietās.

Visattītākās nozares Ropažu novadā ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur ir visvairāk nodarbināto, un tās ir ar lielāko produkcijas un pievienoto vērtību. Tām seko būvniecība, transports un uzglabāšanas nozare. Nozīmīga vieta novadā ir tūrisma un veselības aprūpes, kā arī profesionāliem, zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem.

Sabiedrības līdzdalība

Lai pašvaldības attīstības veidošanā iesaistītu novada iedzīvotājus un nodrošinātu regulāru saziņu par aktuālajiem jautājumiem un kopīgi ar pašvaldību meklētu risinājumus, Ropažu novada pašvaldība ir izveidojusi Iedzīvotāju Konsultatīvās padomes, kas darbojas katrā pagastā un Uzņēmēju konsultatīvo padomi. 

Ropažu novads ir viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kas savā budžetā ir atvēlējusi līdzekļus sabiedrības līdzdalības budžetam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, gadā šim mērķis atvēlot 100 000 eiro. Par šo līdzekļu izlietošanu lemj paši iedzīvotāji – gan piesakot savas iniciatīvas, gan balsojot par visām iesniegtajām idejām.

Izglītība

Ropažu novadā izglītības jomā sadarbību veido 16 izglītības iestādēs – 8 vispārējās izglītības iestādes, 5 pirmsskolas izglītības iestādes un 3 mūzikas un mākslas skolas.  No tām - četrās vispārizglītojošajās skolās tiek realizētas pirmsskolas programmas, divās novada vispārizglītojošajās skolās izglītojamajiem tiek piedāvātas profesionālās ievirzes  izglītības programmas. Speciālās izglītības programmas tiek realizētas 9 izglītības iestādēs, Gaismas pamatskolā izglītojamie var apgūt speciālās programmas un divas profesionālās pamatizglītības programmas. Ropažu novadā 2023./2024. mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāka 3439 izglītojamie, izglītības iestādēs (ieskaitot mūzikas un mākslas skolas) strādāja 1072 pedagogi un tehniskie darbinieki.

Sports

Ropažu novadā ik gadu notiek vairāk nekā 150 dažāda mēroga un nozīmes sporta pasākumi, kā arī daudzveidīgas aktivitātes veselīga dzīvesveida cienītājiem. Ropažu novadā darbojas 4 sporta centri – Ulbrokas sporta komplekss, Ropažu Sporta centrs ar filiāli Zaķumuižā, Garkalnes sporta centrs, ar 2023. gadu Vangažu sporta centrs. Ropažu novada iedzīvotājiem ir pieejams aktīvās atpūtas laukumi visā novada teritorijā. Ropažu novadā darbojas vairāk nekā 30 sporta klubi un Ropažu novada sporta komandas un sportisti atzīstami spēlē Latvijas, Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās. Īpaši izceļami rezultāti – jāšanas sportā, regbijā, petankā, un citos sporta veidos. No Ropažu novada nākuši 2022.gada Olimpiskie medaļnieki kamaniņu sportā – Mārtiņš Bots un Roberts Plūme.

Tūrisms

Nozīmīgākie tūrisma objekti Ropažu novadā ir Ropažu pilsdrupas, Ropažu ciema centra ēkas un Ropažu evanģēliski luteriskā baznīca, Kangaru purva laipa un skatu tornis, bijusī Kangaru dzelzceļa stacija,  Līgo parks Ulbrokā, Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle’’, Simtgades skvērs Ulbrokā, Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba un J.Jaunsudrabiņa pastaigu taka Garkalnē. Dabas vērtības Ropažu novadā: Dabas liegums Lielie Kangari, 7 upes - Lielā un Mazā Jugla, Piķurga, Tumšupe u.c., 17 ezeri – Lielais un Mazais Baltezers, Ulbrokas ezers, Langstiņu ezers, Asaru ezers, Silezers, Kangaru ezers u.c.; Bajāru krasta ozoli un stāvkrasts, Līgo parka ozolu birzs, Nāgelmuižas liepu parks un Nāgelmuižas dižozols, Diž-Ozolu dabas taka un bišu dores.