Ropazu_gerbonis_kr

Ropažu novads

Ropažu novads ir Pierīgas pašvaldība, kas robežojas ar galvaspilsētu Rīgu, Ādažu novadu, Siguldas novadu, Ogres novadu un Salaspils novadu, un veido 5% no Pierīgas teritorijas kopējās platības (535km2).  Novada administratīvais centrs ir Ulbroka, novada sastāvā ietilpst Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta. Novads izveidots 01.07.2021., Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

Ropažu novadā notiek ilgtspējīga un sabalansēta attīstība visā novada teritorijā, balstoties iedzīvotāju vajadzībās un uzņēmējdarbības attīstības iespējās. 2022. gadā Ropažu novada pašvaldība tika atzīta kā ģimenēm draudzīgākā pašvaldība Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā ikgadējā konkursā. Pašvaldība turpina strādāt, lai iedzīvotājiem nodrošinātu plašu pakalpojumu klāstu visās jomās, sniegtu atbalstu dažādās situācijās un radītu iespējas kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, piedāvājot dažādas aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas. Katru gadu tiek īstenoti dažādi infrastruktūras uzlabošanas projekti – attīstīta ceļu infrastruktūra, rekonstruētas un būvētas izglītības iestādes, atjaunoti tilti, veikta iestāžu energoefektivitātes uzlabošana.

GARKALNES PAGASTS
Garkalnes pagasta platība ir 152,5 km2. Robežojas ar Vangažu pilsētu, Stopiņu, un Ropažu pagastiem Ropažu novadā, Siguldas un Ādažu novadiem, Rīgas pilsētu. Garkalnes pagastā atrodas 14 ciemi: Amatnieki, Baltezers, Berģi, Bukulti, Garkalne, Langstiņi, Makstenieki, Priedkalne, Priežlejas, Skuķīši, Sunīši, Suži, Upesciems un Ziemeļnieki.

ROPAŽU PAGASTS
Ropažu pagasta platība ir 325 km2. Pagasta centrs ir Ropažu ciems. Robežojas ar Garkalnes, Stopiņu pagastiem Ropažu novadā, Siguldas, Ogres un Salaspils novadiem. Ropažu pagastā atrodas 6 ciemi: Ropaži, Zaķumuiža, Silakrogs, Mucenieki, Tumšupe, Kākciems.

STOPIŅU PAGASTS
Stopiņu pagasts platība ir 53,5 km2.  Pagasta centrs un Ropažu novada administratīvais centrs ir Ulbroka.  Robežojas ar Garkalnes, Ropažu pagastiem Ropažu novadā, Salaspils novadu un Rīgas pilsētu. Stopiņu pagastā atrodas 9 ciemi: Ulbroka, Dreiliņi, Saurieši, Upeslejas, Vālodzes, Dzidriņas, Līči, Rumbula, Cekule. 

VANGAŽU PILSĒTA
Vangažu pilsētas kopējā platība ir 5,2km2. Robežojas ar Garkalnes, Ropažu pagastiem Ropažu novadā, Siguldas un Ādažu novadiem.

IEDZĪVOTĀJI

Katru gadu turpinās stabils iedzīvotāju skaita pieaugums visos pagastos un Vangažu pilsētā, vidēji sasniedzot 2% gadā. Lielākais iedzīvotāju skaits Ropažu novadā, pārsniedzot 10 000 atzīmi, ir Stopiņu pagastā – 40%, kam seko Garkalnes pagasts – 30%, mazāk kā 10 000 iedzīvotāju dzīvo Ropažu pagastā – 20%, un Vangažu pilsētā – 10%. Novadā iedzīvotājiem ir pieejami 4 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, kas izvietoti katrā pagastā un Vangažu pilsētā.

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Sabiedrības līdzdalības veicināšanai un iedzīvotāju aktīvai iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā aktīvi darbojas četras Iedzīvotāju konsultatīvās padomes un Uzņēmēju konsultatīvā padome. Katru gadu pašvaldības budžetā ir iekļauts finansējums 100 000 euro apmērā sabiedrības līdzdalības budžeta projektu īstenošanai.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Pieaug reģistrēto komersantu skaits novadā, 2023. gadā Ropažu novadā savu darbību reģistrējuši 3086 komersanti. Novadā vienlīdz veiksmīgi darbojas lielie ražotāji, tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, kā arī nelieli ģimenes uzņēmumi, mājražotāji, inovatori, lauksaimnieki un nelielie tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Visattīstītākās nozares Ropažu novadā ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur ir visvairāk nodarbināto, un tās ir ar lielāko produkcijas un pievienoto vērtību. Tām seko būvniecība, transports un uzglabāšanas nozare. Nozīmīga vieta novadā ir tūrisma un veselības aprūpes, kā arī profesionāliem, zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem.

NEVALSTISKAIS SEKTORS

Aktīvi darbojas nevalstiskais sektors – 2023.gadā Ropažu novadā savu darbību bija reģistrējušas 450 nevalstiskās organizācijas.

IZGLĪTĪBA 

Ropažu novadā ir 16 pašvaldības izglītības iestādes un 10 privātās izglītības iestādes. Pašvaldība nodrošina vidusskolas izglītību 3 izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītību 3 mūzikas un mākslas skolās, un 2 pamatskolās ar profesionālo ievirzi mūzikā un mākslā. Pirmsskolas izglītību var apgūt 5 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 4 vispārējās pašvaldības izglītības iestādēs, pie kurām darbojas pirmsskolas izglītības grupas, un 8 privātās pirmsskolas izglītības iestādēs. Pirmsskolas izglītība pieejama piecpadsmit novada apdzīvotajās vietās. 

KULTŪRA

Kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu un aktīvu amatiermākslas kolektīvu darbību nodrošina četri kultūras centri – Ulbrokā, Berģos, Vangažos, un Ropažos ar filiāli Zaķumuižā. Ropažu novada kultūras centros darbojas 43 amatiermākslas kolektīvi, no kuriem 28 kolektīvi ir Dziesmusvētku kustības dalībnieki (740). Kultūras dzīvi un novadpētniecības darbu papildina Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba Garkalnē. Novadā darbojas 7 bibliotēkas - Ulbrokā, Garkalnē, Upesciemā, Vangažos, Sauriešos, Ropažos, Zaķumuižā.

SPORTS

Iespējas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, aktīvās atpūtas un veselīgu dzīvesveidu novadā nodrošina četri sporta centri. Iedzīvotajiem jau no mazotnes ir iespējas trenēties dažādos komandu un individuālajos sporta veidos, visā novada teritorijā ir sporta laukumi, āra trenažieri, vairākas pump-track trases.

VESELĪBA

Lai nodrošinātu kvalitatīvu primāro veselības aprūpi, visā novada teritorijā ir ģimenes ārstu prakses.

TŪRISMS

Nozīmīgākie tūrisma objekti Ropažu novadā ir Ropažu pilsdrupas, Ropažu ciema centra ēkas un Ropažu evanģēliski luteriskā baznīca, Kangaru purva laipa un skatu tornis, bijusī Kangaru dzelzceļa stacija,  Līgo parks Ulbrokā, Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle’’, Simtgades skvērs Ulbrokā, Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istaba un J.Jaunsudrabiņa pastaigu taka Garkalnē. Dabas vērtības Ropažu novadā: Dabas liegums Lielie Kangari, 7 upes - Lielā un Mazā Jugla, Piķurga, Tumšupe u.c., 17 ezeri – Lielais un Mazais Baltezers, Ulbrokas ezers, Langstiņu ezers, Asaru ezers, Silezers, Kangaru ezers u.c.; Bajāru krasta ozoli un stāvkrasts, Līgo parka ozolu birzs, Nāgelmuižas liepu parks un Nāgelmuižas dižozols, Diž-Ozolu dabas taka un bišu dores. Ropažu novada tūrisma video