Kontakti

vija.tomina [at] ropazi.lv

Atrašanās vieta

Garkalnes pagasta pārvalde, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

Darbinieki

Vija Tomiņa

Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja, departamenta vadītājas vietniece
vija.tomina [at] ropazi.lv

Arta Lēnerte

Galvenais speciālists vispārējās izglītības satura un iestāžu kvalitātes monitoringa jautājumos - Jautājumi par valsts pārbaudes darbiem, mācību priekšmetu olimpiādēm, metodiskais darbs skolās
arta.lenerte [at] ropazi.lv

Madara Bērziņa

Galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos - Jautājumi par pirmsskolas vecuma bērnu rindām, uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, metodiskais darbs pirmsskolās
madara.berzina [at] ropazi.lv

Ina Melkina

Bērnu lietu speciālists - Jautājumi par bērnu tiesību aizsardzības jomu, pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumiem, reemigrējušo bērnu integrācijas procesu izglītības iestādēs
ina.melkina [at] ropazi.lv

Arta Bluķe

Speciālists izglītības administrēšanas jautājumos - Jautājumi par pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestādēm-skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem
arta.bluke [at] ropazi.lv

Evija Lūkina

Galvenais speciālists interešu izglītības, profesionālās ievirzes un mūžizglītības jautājumos - Jautājumi par neformālās izglītības un interešu izglītības licencēm, pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošanu, profesionālās ievirzes izglītības programmām, vasaras nometnēm, skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.
evija.lukina [at] ropazi.lv

Luīze Utāne

Jaunatnes lietu speciālists - Stopiņu pagasts. Jautājumi par jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika pasākumiem, jauniešu brīvprātīgo darbu un projektiem, skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
luize.utane [at] ropazi.lv

Žaklīna Frickausa

Jaunatnes lietu speciālists - Garkalnes pagasts. Jautājumi par jauniešu neformālās izglītības un brīvā laika pasākumiem, jauniešu brīvprātīgo darbu un projektiem, skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
zaklina.frickausa [at] ropazi.lv