Aktualitāte Uzņēmējdarbība
Reemigrācijas projekts

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu remigrantam, diasporas loceklim, kurš ir atgriezies vai pārcēlies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Ropažu novadā.

Atbalstu varēs saņemt gan jauna uzņēmuma veidošanai, gan nesen (ne agrāk kā 24 mēnešus pirms pieteikšanās konkursā) dibinātu uzņēmumu attīstībai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai remigrantiem jau esošā uzņēmumā.

Konkursu rīko Ropažu novada pašvaldība ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu un sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu.

Programma paredz trīs gadu laikā katru gadu atbalstīt divus projektus - viena remigranta uzņēmuma izveidi un vienas darbavietas izveidi remigrantam. Kopējais granta apjoms 2024. gadā plānots līdz 24 tūkstoši euro, t.sk.:

  • 16 000 euro ir valsts finansējums, kas piešķirts rīkotājam saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” rezultātiem, ar mērķi īstenot remigrantu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus rīkotāja pašvaldības teritorijā;
  • 8 000 euro ir Ropažu novada finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Viena projekta īstenošanai maksimālā piešķiramā granta summa ir 12 tūkstoši eiro (8 000 euro valsts finansējums un 4 000 euro rīkotāja finansējums);

Lai nodrošinātu projektu ilgtspēju, rīkotājam jāpiesaista pretendentu privātais pašfinansējums, kas līdzvērtīgs ar piešķirtā granta apmēru.

Projekta pieteikšanās termiņš ir no š.g. 10.aprīļa līdz 10.maijamlīdz 2024. gada 31. oktobrim.

Konkursa ietvaros piešķirtā granta līdzekļus varēs izmantot pamatlīdzekļu iegādei, kā arī izdevumiem par atlīdzību. Granta saņēmējiem projekta īstenošanas maksimālais termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa pieteikumu sagatavošanas laikā pretendentiem ir iespējams saņemt konkursa koordinatora konsultāciju zvanot rīkotāja Administrācijas darba laikā uz tālruni +371 29255606 vai rakstot uz e-pastu: projekti@ropazi.lv