Datums 26. jūnijs, 2024
Laiks12.00
Vieta Ropažu novads
MFCRAC pasākums

MFC Garkalne

26.06., 17.00-19.00 Kulinārijas nodarbība bērniem.

RAC Upeslejas

Trešdienās, 15.00–17.00 Klubiņa “Pipariņš” tikšanās.

Trešdienās, 18.00-19.00  Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem, info.t.26871456.

Trešdienās, 19.00–20.00 Līnijdeju nodarbība, info.t.29776643.

Trešdienās 10.00–12.00, Nūjošana. Tikšanās pie RAC Upeslejas.

RAC Ulbroka

26.06. “Dārza dekoru gatavošana”, dažādi dekori dārzam no cementa.

26.06. 13.00–14.30 Latviešu sarunvalodas klubiņš “Parunāsim latviski!”.