Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Elektroniska reģistrācija pirmsskolu rindā

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu rindās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Elektroniski, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, bērna vecāks autorizējas pakalpojuma saņemšanai atbilstoši www.epakalpojumi.lv nosacījumiem.

  Lai pieteiktu klātienē bērnu uzņemšanai izglītības iestādē: bērna vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību.

  Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks), lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē - reģistrētu reģistrā uzrāda dokumentu, uz kura pamata ir tiesīgs pārstāvēt bērnu (ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā) -

  1. aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (bāriņtiesas lēmums);
  2. audžuģimenes pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;
  3. adopcijas gadījumā – persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;
  4. vecāku pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam - elektroniski vai klātienē.

Saņemt pakalpojumu