Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Ulbrokas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

stopini [at] pakalpojumucentri.lv
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads LV-2130

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu elektroniski vai klātienē Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļā Ulbrokā, vai Dzimtsarakstu pakalpojumu sniegšanas vietās Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Vangažu pilsētā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc iesnieguma apstrādes iesniedzējam tiek sniegta atbilde saskaņā ar iesnieguma iesniegšanas veidu - klātienē vai elektroniski portālā www.latvija.lv

Saņemt pakalpojumu