Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniegums iestādei

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

Nodokļu maksātājam viena mēneša laikā ir jāpaziņo pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības uzsākšanu vai izbeigšanu, dzīvojamām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām, izņemot gadījumu, kad nekustamā īpašuma objektam mainīts tā lietošanas veids.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz iesniegums.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši veiktajai pieprasīšanas izvēlei.