Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniegums iestādei

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

Pakalpojums sniedz iespēju īpašniekam saņemt izziņu par Ropažu novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu vai parāda esamību un apmēru. Izziņas paredzētas iesniegšanai Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm un citiem pēc pieprasījuma.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Izziņas saņemšanai jāiesniedz iesniegums elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē, un iesniegumā norādīto prasību pamatojuma dokumenti, ja tādi nepieciešami.

    Maksa par izziņas izsniegšanu - 1.40 EUR.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu saņem atbilstoši veiktajai pieprasīšanas izvēlei.