Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
6
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta apliecība par nāves cēloni.
  - Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - pase, ID karte.
  - Mirušās personas personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami).
  - Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecinošs noraksts (ja attiecināms).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē.

Saņemt pakalpojumu