Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām, un kurām par iepriekšējiem taksācijas periodiem nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz iesniegums par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē, pielikumā pievieno iesniegumā norādīto prasību pamatojuma dokumentus, ja tādi nepieciešami.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Lēmumu saņem atbilstoši izvēlētajam atbildes saņemšanas veidam.

Saņemt pakalpojumu