Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu bērna ēdināšanai skolā, nepārsniedzot 2 euro dienā, un pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā no pašvaldības noteiktām ēdināšanas izmaksām piešķir uz laiku, kurā klientam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Apmaksu veic pēc ēdinātāja iesniegta rēķina.
Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests veic izvērtējumu un piešķir/ atsaka pakalpojumu.