Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu bērna nometnes apmaksai piešķir bērniem no trūcīgām vai maznodroši-nātām mājsaimniecībām, uz laiku, kurā piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss līdz 150 euro kalendārā gada laikā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu bērna nometnes apmaksai, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu.
    Maksu par dalību nometnē pārskaita nometnes rīkotājam uz kredītiestādes kontu pēc rēķina saņemšanas vai personai pēc finanšu dokumentu iesniegšanas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests veic izvērtējumu un piešķir/ atsaka pakalpojumu.