Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu mācību piederumu iegādei bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, piešķir uzsākot mācību gadu bērniem, kuri iegūst izglītību (no 5 līdz 24 gadu vecumam) 70 euro apmērā par katru bērnu.

Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai izglītojamajam pašam (no 18 gadu vecuma) Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.
    Ja Sociālā dienesta rīcībā nav informācijas par bērna izglītības iestādi, kurā bērns mācās, nepieciešams iesniegt izziņu no skolas.
    Iesniegumu var iesniegt no kārtējā gada jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests veic izvērtējumu un piešķir/ atsaka pakalpojumu.