Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem ir vienreizējs materiāls atbalsts ģimenēm ar bērniem sagatavojoties jaunajam mācību gadam. Pabalstu piešķir reizi gadā: katram daudzbērnu ģimenes bērnam, kurš iegūst izglītību (no 5 līdz 24 gadu vecumam); bērniem ar invaliditāti; ar celiakiju slimiem bērniem; bērniem, kas zaudējuši vienu apgādnieku.
Pabalstu piešķir reizi gadā 50,00 euro apmērā par katru bērnu.
Likumiskais pārstāvis iesniegumu iesniedz no kārtējā gada jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai.

Iesniegumam pievieno vai nu Goda ģimenes karti, vai citu saņēmēju grupas apliecinājumu.
Par bērniem, kuri iegūst profesionālo vai augstāko izglītību jāiesniedz izglītības iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka persona turpina izglītību.
Pabalstu maksā par bērniem, kuru dzīvesvieta ir reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Par bērniem, kuri iegūst profesionālo vai augstāko izglītību jāiesniedz izglītības iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka persona turpina izglītību.

Pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta pašvaldībā ne mazāk kā pēdējos 6 (sešus) mēnešus vai ir reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā tekošā gada 1.janvārī;

Procesa apraksts

 1. Iesniegums Sociālajam dienestam
  Nepieciešams iesniegums mācību piederumu iegādei bērniem.
  Iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis no kārtējā gada jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai. Iesniegumam pievieno vai nu Goda ģimenes karti, vai apliecinājumu
  Par bērniem, kuri iegūst profesionālo vai augstāko izglītību jāiesniedz izglītības iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka persona turpina izglītību.
  Iesniegumu var iesniegt Sociālā dienesta pagastu vai Vangažu pilsētas nodaļā (struktūrvienībā) klātienē, iesūtot iesniegumu e-pastā socialais.dienests@ropazi.lv elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai ar pasta sūtījumu, adresējot to kādai Sociālā dienesta pagasta vai Vangažu pilsētas nodaļai (struktūrvienībai).

 2. Pabalsta saņemšana
  Pabalstu piešķir Ropažu novada Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu (pielikumā) un pievienotajiem dokumentiem (ja tādus nepieciešams iesniegt).