Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Garkalnes pagasta pārvalde

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
 • Pirmdiena9:15-13:00 / 13:45-19:00
 • Otrdiena8:30-13:00 / 13:45-17:00
 • Trešdiena8:30-13:00 / 13:45-17:00
 • Ceturtdiena8:30-13:00 / 13:45-18:00
 • Piektdiena8:30-13:00 / 13:45-16:00
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Vangažu pilsētas pārvalde

Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136
 • Pirmdiena9.00 – 12.00 / 13.00 – 19.00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena8.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Nodokļu maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanos vai izbeigšanos šādos gadījumos:
1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa — viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas;
2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības — viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas;
3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu — viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.
Par pašvaldības neinformēšanu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums un, ja nepieciešams, papildus dokumenti, lai paziņotu par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanos vai izbeigšanos, elektroniski - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Saņemt pakalpojumu