Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sociālā darba pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām, sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Sociālais dienests nodrošina sociālā darbinieka konsultācijas ar mērķi palīdzēt noteikt, atrisināt vai mazināt sociālā rakstura problēmas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona pēc pakalpojuma vēršas pie sociālā darbinieka ar savu sociālo problēmu un nepieciešamības gadījumā jāiesniedz: iesniegums, personu apliecinošs dokuments, citi dokumenti pēc vajadzības atbilstoši gadījumam.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Atkarībā no sociālā dienesta lēmuma pakalpojuma pieprasītājs saņem sociālās palīdzības pabalstu vai sociālo pakalpojumu.