Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Ropažu novada Sociālais dienests

Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
 • Pirmdiena9:15-13:00 / 13:45-19:00
 • Otrdiena8:30-13:00 / 13:45-17:00
 • Trešdiena8:30-13:00 / 13:45-17:00
 • Ceturtdiena8:30-13:00 / 13:45-18:00
 • Piektdiena8:30-13:00 / 13:45-16:00
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Sociālā dienesta struktūrvienība Garkalnes pagastā

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
 • Pirmdiena11.00 līdz 13.00 / 14.00 līdz 19.00
 • OtrdienaPēc pieraksta
 • TrešdienaPēc pieraksta
 • Ceturtdiena9.00 līdz 13.00 / 14.00 līdz 17.00
 • PiektdienaPēc pieraksta
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Sociālā dienesta struktūrvienība Ropažu pagastā

Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135
 • Pirmdiena9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:30
 • Otrdiena8:30 - 13:00 / 13:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 13:00 / 13:30 - 17:00
 • Ceturtdiena9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30
 • Piektdiena8:30 - 13:00 / 13:30 - 17:00
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Sociālā dienesta struktūrvienība Vangažu pilsētā

Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136
 • Pirmdiena09:00-12:00 / 13:00-19:00
 • Otrdiena08:00-12:00 / 13:0017:00
 • Trešdiena08:00-12:00 / 13:00-17:00
 • Ceturtdiena08:00-12:00 / 13:00-18:00
 • Piektdiena08:00-14:00
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Lai saņemtu sociālo palīdzību, vienas personas mājsaimniecība vai mājsaimniecības pilnvarotā persona vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus, deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus (ienākumus un īpašumus) iztikas līdzekļu deklarācijā.
Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pirmajai vai vienīgai personai mājsaimniecībā triju mēnešu laikā nepārsniedz 381 euro, katrai nākamajai personai 267 euro. Mājsaimniecības ienākumu un materiālo resursu izvērtēšana tā atzīšanai par maznodrošinātu notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
Sociālo palīdzību piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus, deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus (ienākumus un īpašumus) iztikas līdzekļu deklarācijā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Saņemt pakalpojumu