Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Garkalnes pagasta pārvalde

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
 • Pirmdiena9:15-13:00 / 13:45-19:00
 • Otrdiena8:30-13:00 / 13:45-17:00
 • Trešdiena8:30-13:00 / 13:45-17:00
 • Ceturtdiena8:30-13:00 / 13:45-18:00
 • Piektdiena8:30-13:00 / 13:45-16:00
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Vangažu pilsētas pārvalde

Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136
 • Pirmdiena9.00 – 12.00 / 13.00 – 19.00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena8.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaBrīvs
 • SvētdienaBrīvs
 • CitsNav

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Ropažu novada pašvaldību par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu pašvaldībai jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. No dienas, kad pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,025% apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz iesniegums elektroniski - parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, vai klātienē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu saņem atbilstoši veiktajai pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu