Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zupas virtuves pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ēdiena nodrošināšanā. Zupas virtuve darbojas divas reizes nedēļa, no 1.novembra līdz 30.aprīlim.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Par pakalpojuma pieprasīšanu interesēties Sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietas atrašanās vietai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais darbinieks pašvaldības iedzīvotājiem sagatavo un izsniedz norīkojumu pakalpojumu saņemšanai.
  Saņemot ēdienu persona tiek reģistrēta atskaites lapā pie saņemšanas.
  Ēdienu izsniegšanas vietu un laiku Pašvaldības izpilddirektors nosaka ar atsevišķu rīkojumu, kuru izliek redzamā vietā Sociālā dienesta telpās un publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv.
  Zupas virtuve darbojas divas reizes nedēļa, no 1.novembra līdz 30.aprīlim.