ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DIENNAKTS TĀLRUNIS IZSAUKUMIEM un NEATLIEKAMIEM GADĪJUMIEM:
+371 27883333

Facebook: https://www.facebook.com/RopazuPP

Ropažu novada pašvaldības policija veic sabiedriskās kārtības nodrošināšanu
un citu tiesību aizsardzības uzdevumu izpildi Ropažu novada administratīvajā teritorijā
diennakts režīmā.

Pašvaldības policijas funkcijas:

  • nodrošināt personu un sabiedrības drošību;
  • novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus;
  • veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā; ja ar saviem spēkiem nav iespējams novērst likumpārkāpumu veicinošos apstākļus, informē par tiem Domi vai tās uzdevumā attiecīgās kompetentās institūcijas un sadarbojas ar tām šo apstākļu novēršanā;
  • savas kompetences ietvaros izmeklēt un atklāt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot personas, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus, piemērot administratīvos sodus un organizēt to izpildi;
  • sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.