Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.06.2022.
  Mērķis: Veicināt Ropažu novada jauniešu ar ierobežotām iespējām integrāciju sabiedrībā, iesaistot viņus aktivitātēs, kas attīsta fiziskās un garīgās iemaņas, tādējādi ceļot viņu pašapziņu, emocionālo noturību, radot izpratni par novadā notiekošajiem…
  Statuss:
  Īstenošanā
  24.05.2022.
  Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projekta iesniegumu Nr.22-04-AL25-A019.2201-000001 ”Līgo parka koka estrāde”. Projektu sākotnēji izvērtēja arī vietējā rīcības grupa biedrība "Stopiņu un Salaspils…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ropažu novada pašvaldība, sadarbībā ar vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubu “Rodenpoys”, organizēs divu dienu pasākumu ar mērķi izglītot sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus, par kultūras mantojuma vērtību, veicinot zināšanu pārmantojamību caur…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.05.2022.
  DESTI-SMART Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel Efektīva ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu ogļekļa dioksīda emisiju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Nosaukums: Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos Partneri: Ropažu novada pašvaldība (Latvija) un Elverumes pašvaldība (The Municipality of Elverum; Norvēģija) Projekta mērķis: Stiprināt integrācijas pasākumus…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.12.2021.
  ESF
  Ropažu novada pašvaldība (turpmāk arī -Pašvaldība) saskaņā ar Ropažu novada  domes 2021.gada 15.septembra lēmumu Nr. 134 “Par Ropažu novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās…
  Statuss:
  Īstenošanā
  17.11.2021.
  ESF
  Projekta mērķis ir veicināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Ropažu novada iedzīvotājiem. Veselības veicināšanas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.11.2021.
  Projekta mērķis: labiekārtot Ropažu muižas parku, veicinot vietējas nozīmes dabas objekta attīstību. Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests Galvenās aktivitātes:…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.11.2021.
  ESF
  Projekta mērķis: palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Fonds: Eiropas Sociālais fonds (ESF) …
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2021.
  Dabas liegums "Lielie Kangari" ietver lielāko osu grēdu Latvijā. Aizsargājamā teritorijā ietilpst tādas dabas vērtības kā Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas. Lieguma teritorija ir…