Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar Biedrību “Inovāciju atbalsta centrs” piedāvā daudzveidīgas praktiskās valodas lietošanas aktivitātes – valodas klubiņus dažādiem lietotājiem. Projektā “Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!”…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ropažu novada pašvaldība 2023.gada septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar   Izglītības un zinātnes ministriju, par darbības programmas "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes „Digitālā transformācija” 2.3…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Pašvaldība projekta Nr. LV-LOCALDEV-0006 “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” īstenošanas ietvaros izstrādā pētījumu “Izglītības dati Datu analīzes rīkā”, lai veidotu plašāku izglītības un citu datu kopējo…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.05.2023.
  Nr. LVIII-069 “Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”) Projekta īstenošanas laiks: 16.04. - 15.11.2023 Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vietējās kultūras un dabas resursu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, balstoties uz 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.04.2023.
  Projekts “Bringing Local and Regional municipalities towards owning their Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs) (OwnYourSECAP) jeb “Veicinot enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām” (Granta līgums Nr. 101077109) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.01.2023.
  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projektu “Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/028). Projekta mērķis – samazināt ēkā Acones iela 4, Ulbrokā,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.01.2023.
  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projektu “Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/068). Projekta mērķis – samazināt Ulbrokas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2022.
  ESF
  Ropažu novada pašvaldībai ar  Valsts izglītības satura centru 28.09.2021. tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekta 8.3.2.2/16/1/001 īstenošanu,  kurš…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projektu īsteno: Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola; Vangažu vidusskola. Projekta mērķis: Stiprināt skolēnu pašpārvaldes iesaisti, sekmējot skolēnu personisko pārliecību par sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas…