1

Vadītājas:

Informācija par kolektīvu citās tīmekļvietnēs:

Koncertmeistare:

  • Daiga Jankovska

Mēģinājumi Ropažu Kultūras centrā:

Pirmdienās

18.00 – 19.00

5.-9.klašu grupa

Otrdienās

17.00 - 18.00

1.-4. klašu grupa

 

18.15. - 19.00

Pirmsskolas vecuma grupa

Ceturtdienās

17.00 – 18.00

1.-4. klašu grupa

 

18.15. - 19.00

Pirmsskolas vecuma grupa

Piektdienās

18.00 – 19.00

5.-9.klašu grupa

 

19.00 – 21.30

Vidusskolas un jauniešu grupa

Svētdienās

11.00 – 14.00

Vidusskolas un jauniešu grupa

Mēģinājumi Zaķumuižas PII telpās:

Otrdienās

15.50 – 16.40

Pirmsskolas vecuma grupa

Piektdienās

15.50 – 16.40

Pirmsskolas vecuma grupa

BJDK “Cielaviņa” devīze - DEJA CEĻ SPĀRNOS!

Kolektīvs dibināts 2000.gadā, tajā šobrīd darbojas 4 dažāda vecuma grupas. Nodarbībās iekļaujam gan klasiskās dejas, gan vingrinājumus spēkam un izturībai, atbilstoši dejotāju vecumam, neizslēdzot, protams, koordinācijas, ritma, stājas, u.c. veselībai, labsajūtai nepieciešamos treniņus.

Reizi gadā tiek organizēts draudzības koncerts Ropažos jauniešu deju kolektīviem, kā arī piedalāmies draudzības koncertos citur Latvijā. Vecākajām grupām 1 vai 2 reizes gadā notiek deju nometnes, kas saliedē kolektīvu. Piedalāmies ikgadējā Latvijas skolu un jaunatnes festivālā “Latvju bērni danci veda”, kas katru gadu noris dažādās Latvijas pilsētās. Kopš 2011.gada esam starptautiskā festivāla “Eiropeade” dalībnieki un ar dejām viesojušies Igaunijā, Lietuvā, Itālijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā, Somijā, Portugālē. Kopš 2010.gada esam Latvijas skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Skatēs iegūti labi rezultāti, saņemti pārsvarā 1.pakāpes diplomi, kā arī augstākās pakāpes un laureātu diplomi.

1

Vadītājs:

Informācija par kolektīvu citās tīmekļvietnēs:

Mēģinājumi Ropažu Kultūras centra filiālē - Zaķumuižas Kultūras centra telpās:

Trešdienās

20.00 – 22.30

Katrā otrajā svētdienā

16.00 – 19.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rudzi” atbilstoši tā nosaukumam ir ziemājs – labība, kas tiek sēta rudenī. Kolektīvs “iesēts” 2015. gada rudenī Zaķumuižas Kultūras centrā, kur ik nedēļu notiek arī deju mēģinājumi. VPDK “Rudzos” ir gan dejotāji ar pieredzi, gan arī tādi, kuri deju soļus sākuši apgūt tieši šeit.  VPDK “Rudzi” izceļas ar to, ka kolektīvā dejo salīdzinoši gados jauni dejotāji, kas nosaka arī dzirkstošo un vienmēr augt gribošo garu.

VPDK“Rudzi” savus pirmos Dziesmu un deju svētkus piedzīvoja 2018.gadā un piedalīsies arī deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinejs” 2023.gada vasarā, kad kopā tiks meklētas atbildes, kas mūs padara savai izcelsmes vietai piesaistītus, kur rodas mūsu raksturs, tradīcijas un spēks.

VPDK“Rudzi” katru gadu piedalās Tautas deju festivālā “Sasala jūrīna”, 2022.gada vasarā piedalījās lielkoncertā “Dziesma dejo. Deja skan”, vienmēr ar prieku izdejo skaistākās latviešu tautas dejas Ropažu novada rīkotajos svētkos, kā arī dodas izbraukumos ārpus novada robežām pie draugu kolektīviem, lai gūtu jaunu pieredzi un iedvesmotos no citiem dejotājiem.

VPDK “Rudzi” vienmēr aug!

1

Vadītājs:

Vokālais pedagogs:

  • Inguna Kalniņa

Informācija par kolektīvu citās tīmekļvietnēs:

Mēģinājumi Ropažu Kultūras centrā:

Otrdienās

19.00 – 21.30

Trešdienās

19.00 – 21.00

Ropažu novada jauktais koris "Ropaži" dibināts 1978. gada rudenī kolhozā „Ropaži”.

Kora darbība tiek plānota piecgadēs, jo ik pēc pieciem gadiem tiek atzīmēta ne tikai kora apaļā vai pusapaļā jubileja, bet pieci gadi ir arī laika periods no vieniem Dziesmu svētkiem līdz nākošajiem. Šajā laikā notiek ne tikai gatavošanās Dziesmu svētkiem, koris piedalās dažādos novada pasākumos, rīko koncertus, piedalās koru sadraudzības koncertos un dziesmu dienās. Visi kopā rūpējamies, lai ikviens kora dalībnieks kolektīvā justos kā savējais. Sezonas laikā, ārpus ierastās mēģinājumu vides, rīkojam dažādus kora saliedēšanas pasākumus gan sezonu atklājot un noslēdzot, gan suminot jubilārus un atzīmējot svētku dienas. 

1

Vadītājs:

Vokālais pedagogs:

  • Alla Pavlovska

Informācija par kolektīvu citās tīmekļvietnēs:

Mēģinājumi Ropažu Kultūras centra filiālē -  Zaķumuižas Kultūras centra telpās:

Pirmdienās

19.00 – 21.00

Trešdienās

19.00 – 21.00

Jauktais koris "Ozolzīle" ir dibināts 1980. gada 21.oktobrī. Sava vārda korim toreiz vēl nebija. Tikai 1989./90.gada sezonā koris ieguva nosaukumu "Ozolzīle" un kora karogu - lielo vimpeli.

Kopš 1985. gada koris ir piedalījies visos Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, kā arī Dziesmu dienās Daugavpilī, Tukumā, Ogrē, Jelgavā un Rīgas rajonā. "Ozolzīles" balss ir skanējusi kopkorī Dziesmu dienā Gaujienā J.Vītola "Anniņās", esam piedalījušies pasākumos brāļu Jurjānu dzimtas mājās Meņģeļos, kur arī iestādījām savu liepiņu Jurjānu Annužas gatvē. Neaizmirstami ir bijuši arī kora ceļojumi uz Starptautisko festivālu „Alta Pusteria” Itālijā (2011) un Starptautisko folkloras festivālu ”Rudens ritmi” Gruzijā (2018) Par neatņemamu kora tradīciju ir kļuvusi dziesmu diena Inčukalnā, kur koris piedalās jau daudzus, daudzus gadus. Un, protams, "Ozolzīle" aktīvi piedalās dažādos sava Ropažu novada rīkotajos pasākumos.

1

Vadītāja:

Koncertmeistare:

  • Elīza Skreba

Informācija par kolektīvu citās tīmekļvietnēs:

Mēģinājumi Ropažu vsk. Zaķumuižas filiāles telpās:

Otrdienās

14.00 – 15.30

1.-7. klašu grupa

Trešdienās

14.00 – 15.30

Individuālas nodarbības

 

18.00 – 20.00

Ģimeņu folkloras grupa “Pagalītes”

Ceturtdienās

14.00 – 15.30

Individuālas nodarbības

Piektdienās

14.00 – 15.30

1.-7. klašu grupa

Svētdienās

10.00 – 13.00

kapela

Mēģinājumi Zaķumuižas PII telpās:

Otrdienās

16.00 – 16.40

Pirmsskolas vecuma grupa

Ceturtdienās

16.00 – 16.40

Pirmsskolas vecuma grupa

„Bez tradīciju iespaida nevar izaugt stipra jaunatne. Katram tēvam, katrai mātei to vajadzētu zināt un gādāt par to, lai tikumiskās atziņas, kas izkristalizējušās caur gariem mūžiem no tautas, apspīdētu kā saule viņu bērnu jaunību. Tautas dziesmā slēpjas tautas neiznīcināmais gars.” (Anna Brigadere)

Mēs esam no Latvijas - zemes, kurā dzīvo lepna un dziedoša tauta, kas tur godā savas tradīcijas. Ar latviešu tautas dziesmām, dejām un rotaļām sākām draudzēties 1989. gadā, kad dzima pirmā Zaķumuižas bērnu un jauniešu folkloras kopa “Pērkonītis”. “Pērkonītim” pieaugot, veidojās nākamā dziedātāju paaudze – “Oglītes” un tā nu jau daudzus gadus dzīvojam dziedot, ejot rotaļās, dejojot un muzicējot. 

Vadītājai mīļi patīk tekit, ka “Oglīte” radusies kā tautasdziesmā: 

Kalējs kala debesīs, 
Ogles bira Daugavā, 
Es paklāju villainīti.
Man piebira sudrabiņš.           

Ar senču tradīcijām bērni sāk iepazīties jau pirmsskolā no 4 gadu vecuma. Folkloras kopas „Oglīte” pamatsastāvā ir bērni un jaunieši no 7 līdz 24 gadiem, kas folkloras kopā ir uzauguši jau no bērnības. Kolektīvā šobrīd darbojās 40 dalībnieki, bet gadu laikā darbojošies vairāki simti. Mēs ne tikai dziedam un dejojam, bet apgūstam arī tradicionālos mūzikas instrumentus – kokles, stabules, vijoles, mandolīnans u.c.. Kopā arī svinam Saulgriežu svētkus. Piedalāmies ”Pulkā eimu, pulkā teku”, dažādos konkursos, festivālos un Dziesmu svētkos.  Koncertējam pašu mājās – Ropažu novadā, Pierīgā un Rīgā un arī citviet Latvijā. Savas spējas esam rādījuši arī ārvalstīs – festivālos Polijā, Čehijā, Slovākijā, Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, Īrijā, Maskavā, Lietuvā u.c.

1

Vadītājs:

Informācija par kolektīvu citās tīmekļvietnēs:

Nodarbības Ropažu Kultūras centrā:

Ceturtdienās

19.00 – 21.00

Ansamblis dibināts 2013.gadā. Tas izveidojās kā neatkarīgs kolektīvs, uzsākot savu pirmo mēģinājumu 5 cilvēku sastāvā, un piedzīvojot pirmo uzstāšanos 2013.gada 7. decembrī koncertā Ropažu Kultūras centrā. Lai iesaistītos mūsu kolektīvā, jābūt vīrietim, apveltītam ar skanīgu balsi un labām muzikālām prasmēm un iemaņām, ar vēlmi pilnveidot savu talantu kolektīvajā muzicēšanā mēģinājumos un uzstājoties koncertos, kā arī ar labu humora izjūtu. Ja Jums piemīt šīs īpašības, tad – zvaniet, vai rakstiet vēstules, bet vislabāk – nāciet dziedāt!

Kolektīva dalībnieki dziesmā pilnveido visas iespējamās prasmes un iemaņas, jo kā dziesmā skan: „Bet tas, kas vīru korī dzied, tas dzīvo trīsreiz ilgāk!”.

Mūsu misija: ņemt spēku no dziesmas un sniegt gandarījumu citiem.

1

Vadītāja:

Akordeona pavadījumu nodrošina:

  • Vilhelms Ločmelis

Mēģinājumi Ropažu Kultūras centrā:

Ceturtdienās

17.00 – 19.00

Ansamblis “Sarma” dibināts 2001.gadā. To joprojām vada Sarmīte Zunde. Ansambļa sastāvā dzied sievas, mātes, vecāsmātes vecumā no 55 gadiem līdz kamēr vien varam nostāties publikas priekšā. Gaidām savā pulciņā arī vīru balsis. Dziedam savam priekam un dalāmies ar to gan ar sociālo aprūpes centru iemītniekiem, gan vietējo publiku, gan atbalstām novada pasākumus. It sevišķi mums patīk Latvijas Pensionāru federācijas rīkotie senioru ansambļu ikgadējie sadziedāšanās svētki. Dziesmas noņem stresu pēc garas darba dienas, pēc nebeidzamā mājas soļa, pēc mazbērnu skaļo balsu piepildītām stundām. Esam ieguvuši Ropažu novada lepnuma balvu 2018.gadā par tautas mākslas popularizēšanu pagastā, novadā, valstī.

1

Vadītāja:

Nodarbības Ropažu Kultūras centrā:

Trešdienās

9.00 – 14.00

Ropažu Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija “Madaras” dibināta 2005.gadā. Studijas pamata darba virzieni ir adīšana, tamborēšana, rokdarbi ar papīru – apsveikuma kartiņu gatavošana, mezglošana, zīda apgleznošana, aušana uz rāmja, filcēšana. Dažādu rokdarbu darināšana dod iespēju radoši izpausties, kā arī saglabāt un nodot tālāk no vecvecākiem mantotās zināšanas un prasmes un izkopt mūsu kultūrmantojumu. Vienmēr ir gandarījums, ja prieks par padarīto ir gan darinātājam, gan skatītājam!

TLMS “Madaras” katru gadu organizē un piedalās dažādos nu jau tradicionālos tautas lietišķās mākslas pasākumos. Pavasarī “Madaras” organizē rokdarbnieču tikšanos no kaimiņu novadiem pasākumā “Laiki mainās, rokdarbi paliek!”. Darinām rokdarbus gan Dziesmussvētku izstādei, gan citām Latvijā nozīmīgam rokdarbu izstādēm. Piedalāmies dažādās meistarklasēs, pasākumā “Satiec savu meistaru!” un Vispasaules publiskās adīšanas dienā. Tradicionāla ir mūsu atskaites izstāde oktobrī, kas veltīta Starptautiskajai senioru dienai. Protams, TLMS “Madaras” var satikt arī dažādos Ropažu Kultūras centra rīkotajos pasākumos!

“Madaras”- tas ir labs noskaņojums, veselīga un lietderīga nodarbošanās, mūžizglītība, kas neļauj iesūnot prātam, kas atjauno pelēkās šūniņas. “Madaras” palīdz uzlabot veselību, tās ir labas zāles pret depresiju. Visbeidzot šeit ir labi draugi, kas vienmēr tevi atbalstīs gan labos, gan sarežģītos dzīves mirkļos.

1

Vadītāja:

Nodarbības Ropažu Mūzikas un mākslas skolā “Rodenpois”:

Ceturdienās

18.00 – 21.00

Studija dibināta 2005.gadā. Gleznošanas studijā var apgūt gleznošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Gleznošana un radošais process mākslas nodarbībās uzlabo un veicina cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labsajūtu.

Ropažu mākslas studiju vada māksliniece Agnese Spridzāne. Studijas dalībnieki ir Ropažu novada iedzīvotāji - gan profesionāli mākslinieki, gan iesācēji, gan dalībnieki, kuri apmeklē gleznošanas nodarbības jau vairāk kā desmit gadus un ir lieliski izkopuši savas prasmes. Citam gleznošana ir atpūta no darba dienas, citam sirsnīgs un aizrautīgs vaļasprieks, jauns izicinājums. Savā mākslinieciskajā darbībā esam brīvi un atvērti. Tiek ņemtas vērā katra intereses un varēšana. Kādam labāk padodas ainavas, kādam klusā daba, kāds pievēršas un roku izmēģina abstrakcijā. Ropažu mākslas studija ir atvērta visiem interesentiem, neatkarīgi no vecuma vai sagatavotības pakāpes. Ir vajadzīga tikai vēlēšanās, apņēmība un atļaušanās vismaz reizi nedēļā iegrimt mākslas pasaulē un ar klasiskajiem līdzekļiem - audeklu, paleti, eļļas vai akrila krāsām un otu mēģināt nonākt citā realitātē. Par tradīciju ir kļuvuši ikgadējie pasākumi Vasaras plenērs, kad divas dienas vasarā dodamies gleznot dabā un Pavasara vai Rudens izstāde Ropažu Kultūras centrā.

1

Vadītāja:

Nodarbības Ropažu Kultūras centrā:

Trešdienās

19.00 – 20.30

Līnijdeju kolektīvs "Rabbitline" dibināts 2014.gadā. Darbojas, lai popularizētu Ropažos un visā Latvijā līnijdejas, to deju tradīcijas un attīstību no klasikas līdz mūsdienām. Kolektīvs piedalās vairākos ikgadējos sava deju stila pasākumos - "Bauskas country festivāls","Olaines kantri diena", "Ādažu kantri diena" "Ivetas gadskārtējais līnijdeju pasākums","Senioru līnideju sacensības, "Starptautiskā Līnideju olimpiāde Rīgas Kauss" un citos, kā arī Ropažu Kultūras centra rīkotajos pasākumos. Piedalāmies arī dažādos citu līnijdeju kolektīvu rīkotajos pasākumos, kur rādam savus priekšnesumus.

Kolektīva mērķis ir apgūt jaunas, top dejas, kā arī iemācīties dejas no klasikas repertuāra, tā veidojot savu repertuāru, lai varētu maksimāli vairāk sadejoties ar citiem līnideju kolektīviem dažādos deju pasākumos. Daudzi kolektīvi arī no mums ir paņēmuši skaistākās dejas, - tā veidojot kopdeju repertuāru visā Latvijā.

1

Vadītājs:

Informācija par kolektīvu citās tīmekļvietnēs:

Misija: Ropažu novada popularizēšana un Latvijas atpazīstamības veicināšana uz popmūzikas un rokmūzikas skatuvēm un globālā tīmekļa platformās. 

Darbība: Katru gadu piedalāmies ikgadējos tradicionālajos Ropažu Kultūras cenytra rīkotajos pasākumos. Pirms COVID apstākļos veicām nepārtrauktu koncertdarbību spēlējot ap 42-48 koncertus gadā uz visdažādākajām Latvijas mūzikas skatuvēm, iekš un āra pasākumos, festivālos un mūzikas klubos. Esam piedalījušies vairākos mūzikas topos iegūstot pirmās vietas (SWH Priekšnams TOP 10 - trīs reizes). Esam pastāvīgi viesi Normunda Birkāna modes skatēs, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums. Grupa ir izdevusi savu oriģināl albumu HomeTown Stories, ar kuru tika nominēta, kā spilgtākā debija un labākais vokāls Latvijas rock un metāla balvai. Ikdienā notiek intensīvi mēģinājumi (vismaz 3x nedēļā) un ieraksti pašu izveidotā skaņu ierakstu studijā, kas tapusi ar Ropažu pašvaldības atbalstu.