1. Vienota un iekļaujoša izglītības iestāde:

  • sniegts atbalsts mācību procesa nodrošināšanai valsts valodā;
  • uzturēta emocionālā un fiziskā labbūtība;
  • nodrošināta iekļaujoša un atbalstoša vide.

2. Attīstīta digitālā pratība:

  • pilnveidotas pedagogu profesionālās prasmes;
  • nodrošināta digitālā vide izglītības iestādēs.

3. Izglītojamo personīgo kompetenču izaugsme:

  • atbalstīti izglītojamie, mainot  izglītības pakāpi;
  • pilnveidota tekstpratība pirmsskolās un skolās;
  • piedāvātas  plaša spektra interešu izglītības programmas, akcentējot  STEM un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apgūšanas  jomas;
  • uzlabots karjeras atbalsts.