Jaunā Ropažu novada pašvaldība ir izveidota 2021. gada 1. jūlijā, kad spēkā stājās administratīvi teritoriālā reforma.

Jaunajā Ropažu novadā ir apvienoti bijušie Stopiņu novads, Ropažu novads, Garkalnes novads un Vangažu pilsēta.

Ir uzsākts darbs pie jaunā Ropažu novada simbolikas izstrādes - ģerboņa, karoga, logo.