Mēnešalga:
1560 EUR
Izglītība / Zinātne
Darba vieta: Ropažu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ropažu novada pašvaldības Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”
Reģ.Nr.40900019452
aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU uz 1 slodzi
(profesijas kods 2342 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar pirmsskolas vadlīnijās iestrādātajiem mācību satura un pieejas principiem;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna attīstību un individualitāti un veselības stāvokli;
 • rūpēties par izglītojamo drošību;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi ar izglītojamajiem, vecākiem un kolēģiem.

Prasības pretendentēm/- tiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students atbilstošajā programmā;
 • latviešu valodas augstākā pakāpe C1;
 • labas saskarsmes un pozitīvas komunikācijas prasmes;
 • vēlme un prasmes organizēt un vadīt mācību, un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai;
 • motivācija mācīties un pilnveidot savu profesionālo meistarību;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Mēs piedāvājam:

 • darbu uz 1 slodzi (40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 1560,00 EUR par 1 slodzi pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām

Pieteikumu, norādot “Pirmsskolas izglītības skolotājs” var iesniegt līdz 2024. gada 30. jūlijam:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”, Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136;
 • personīgi  iestādē pie vadītājas adresē- Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu novads (iepriekš sazinoties pa tālruni 67995292);
 • rakstot epastu: pii.jancis@ropazi.lv

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  lietveža leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar iestādes lietvedi

Pretendentiem jāpiesakās līdz