Mēnešalga:
1560 EUR
Izglītība / Zinātne
Darba vieta: Ropažu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes pag., Ropažu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ropažu novada pašvaldības

Langstiņu pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”, reģ. Nr.4301903255

aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

(profesijas kods 2342 01)


Galvenie amata pienākumi:

  • īstenot pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar jaunajās vadlīnijās iestrādātajiem mācību satura un pieejas principiem;
  • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību un  individualitāti;
  • rūpēties par izglītojamo drošību.

Prasības pretendentiem:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • latviešu valodas augstākā pakāpe C1;
  • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu;
  • atbildības sajūta, precizitāte;
  • izcilas komunikācijas prasmes, radošums.

Mēs piedāvājam:

  • pilnas slodzes darbu – 40 stundas nedēļā jeb 1 likmi (uz noteiktu laiku);
  • stabilu atalgojumu 1560,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2024.gada 16.augustam, iesniedzot motivācijas vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu  (CV)  ar norādi  “Pirmsskolas izglītības  skolotāja vakancei” e-pastā pii.ciekurins@ropazi.lv vai pa pastu Mediķu iela 4, Langstiņi, Garkalnes pagasts, Ropažu novads,  LV-2137.  

Tālrunis informācijai: 29705769, 27049672. Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības Langstiņu PII Čiekuriņš” vadītāja Vita Skukauska.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.


Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.
Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts Ropažu novads.

Pretendentiem jāpiesakās līdz