Mēnešalga:
1164 līdz 1280 EUR
Izglītība / Zinātne
Darba vieta: Ulbrokas vidusskola
Atrašanās vieta:
Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


LOGOPĒDS Ulbrokas vidusskolā

Darba pienākumi:

 • Veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi;
 • Aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem;
 • Veidot grupas logopēdijas nodarbībām un īstenot valodas koriģējoši attīstošo darbību;
 • Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību;
 • Konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai;
 • Piedalīties atbalsta nodrošināšanā un Individuālo plānu izveidošanā izglītojamajiem;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • Sadarboties ar pedagogiem, skolas vadību

Prasības pretendentam:

 • Atbildība un ieinteresētība skolas kopējā darbā;
 • Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr.569 (11.09.2018.);
 • Priecāsimies, ja interese būs arī topošajiem sociālajiem pedagogiem, kuri vēl studē.

Mēs piedāvājam:

 • Diferencētu darba samaksu (bruto par 30h 2023./24.m.g.) 1164 - 1280 eiro;
 • Papildus samaksu par mācību līdzekļu izstrādi, metodisko darbu;
 • Darbu tehnoloģiski un mūsdienīgi aprīkotā darba vidē;
 • Atbalstu profesionālajai izaugsmei;
 • Draudzīgu un atbalstošu kolektīvu;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Studentiem - mācību kompensāciju 80% no mācību maksas;
 • Veicot papildus darba pienākumus, ir iespēja strādāt lielāku slodzi.


Kontaktinformācija:

e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv

Tālr.: 29511195


  Pretendentiem jāpiesakās līdz