Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.panta ceturtā daļa nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Tālāk noteikts, ka pašvaldības lēmumu var izdot vispārīgā administratīvā akta veidā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajai daļai vispārīgais administratīvais akts ir lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts, tai skaitā vispārīgais administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam. Adresācijas noteikumu 9.punktā noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Ropažu novada domes 04.08.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par Ābeļu ielas un Mazās Ābeļu ielas nosaukuma piešķiršanu un adrešu maiņu zemes vienībām Upeslejās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā ” (protokols nr. 7/21, p.10.).

Ar lēmumu piešķirti nosaukumi - Ābeļu iela un Mazā Ābeļu iela.

Mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošām ēkām:

Līdzšinējā adrese - Jaunā adrese:

 1. “Ābele 24”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 1, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 2. “Ābele 8”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 2, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 3. “Ābele 23”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 3, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 4. “Ābele 9”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 4, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 5. “Ābele 22”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 5, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 6. “Ābele 10”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 6, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 7. “Ābele 21”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 7, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 8. “Ābele 11”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 8, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 9. “Ābele 20”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 9, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 10. “Ābele 12”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 10, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 11. “Ābele 18”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 11, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 12. “Ābele 13”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 13. “Ābele 17”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 13, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 14. “Ābele 14”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 14, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 15. “Ābele 16”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 15, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 16. “Ābele 15”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 16, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 17. “Ābele 45”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 17, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 18. “Ābele 1”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads -Ābeļu iela 18, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 19. “Ābele 44”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 19, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 20. “Ābele 2”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 20, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 21. “Ābele 3”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 22, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 22. “Ābele 4”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 24, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 23. “Ābele 5”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 26, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 24. “Ābele 6”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 28, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 25. “Ābele 7”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 30, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 26. “Ābele 43”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 1, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 27. “Ābele 25”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 2, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 28. “Ābele 42”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 3, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 29. “Ābele 26”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 4, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 30. “Ābele 41”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 5, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 31. “Ābele 27”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 6, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 32. “Ābele 40”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 7, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 33. “Ābele 28”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 8, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 34. “Ābele 39”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 9, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 35. “Ābele 29”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads – Mazā Ābeļu iela 10, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 36. “Ābele 38”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 11, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 37. “Ābele 30”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 38. “Ābele 37”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 13, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 39. “Ābele 31”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 14, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 40. “Ābele 36”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 15, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 41. “Ābele 32”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 16, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 42. “Ābele 33”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 18, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 43. “Ābele 34”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 20, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 44. “Ābele 35”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 22, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi:

 1. d/s Ābele Nr.8
 2. Ābele Nr. 44
 3. Ābele Nr.7
 4. Ābele Nr.45
 5. Ābele Nr.6
 6. Ābele Nr.16
 7. Ābele Nr.5
 8. d/s Ābele Nr.17
 9. Ābele Nr. 4
 10. d/s Ābele Nr.18
 11. d/s Ābele Nr.3
 12. Ābele Nr. 20
 13. Ābele Nr.2
 14. Ābele Nr. 21
 15. Ābele Nr. 1
 16. d/s Ābele Nr.22
 17. d/s Ābele Nr.15
 18. Ābele Nr.14
 19. Ābele Nr.24
 20. Ābele Nr.13
 21. Ābele Nr.25
 22. Ābele Nr.12
 23. Ābele Nr.26
 24. Ābele Nr.11
 25. d/s Ābele Nr.27
 26. Ābele Nr.10
 27. Ābele Nr.28
 28. Ābele Nr.9
 29. Ābele Nr.29
 30. Ābele Nr.43
 31. Ābele Nr.41
 32. Ābele Nr.32
 33. Ābele Nr.40
 34. d/s Ābele Nr.33
 35. d/s Ābele Nr.39
 36. Ābele Nr.34
 37. Ābele Nr.38
 38. Ābele Nr.35
 39. Ābele Nr.37
 40. Ābele Nr.36

(12.08.2021.)

Ropažu novada domes 21.07.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Strazdiņu ielā, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (protokols nr. 6, p.16.).

Ar lēmumu piešķirti nosaukumi - Lielā Strazdiņu iela un Mazā Strazdiņu iela.

Likvidēts nosaukums – Strazdiņu iela.

Likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Strazdiņi”, “Dzintari”.

Mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošām ēkām:

Līdzšinējā adrese - Jaunā adrese:
1. Strazdiņu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads
2. “Strazdiņi”, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
3. Strazdiņu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 3, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
4. “Dzintari”, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 4-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads -
Lielā Strazdiņu iela 4-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
5. Strazdiņu iela 12, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
6. Strazdiņu iela 27, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 6, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
7. Strazdiņu iela 14, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
8. Strazdiņu iela 29, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
9. Strazdiņu iela 16, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
10. Strazdiņu iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
11. Strazdiņu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
12. Strazdiņu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 12, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
13. Strazdiņu iela 20, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 13, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
14. Strazdiņu iela 13, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 14, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
15. Strazdiņu iela 22, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 15, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
16. Strazdiņu iela 15, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 16, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
17. Strazdiņu iela 24, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 17, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
18. Strazdiņu iela 17, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
19. Strazdiņu iela 26, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 19, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 26-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 19-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 26-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 19-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
20. Strazdiņu iela 19, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 20, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
21. Strazdiņu iela 28, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 21, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
22. Strazdiņu iela 21, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 22, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
23. Strazdiņu iela 30, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 23, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
24. Strazdiņu iela 23, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 24, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 23-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 24-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 23-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 24-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
25. Strazdiņu iela 25, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 26, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
26. Strazdiņu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
27. Strazdiņu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
28. Strazdiņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 3, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
29. Strazdiņu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
30. Strazdiņu iela 6, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
31. Strazdiņu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
32. Strazdiņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

(29.07.2021.)