Ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 21. decembra lēmumu Nr.1877 (prot. Nr.55/2022,49.§) “Par Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam un Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta un spēkā stājas Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam redakcija 2.1 un Attīstības programma 2022. – 2028. gadam redakcija 2.1 ar tās sastāvā esošo Rīcības plānu un Investīciju plānu.