1. Asenizatora nosaukums: PA “Saimnieks” (reģ.nr. 90001673167)    
Asenizatora kontaktinformācija: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālr. +371 67387222, e-pasts: sekretare@saimniekspa.lv     
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta: Cekules   NAI; Ulbrokas  NAI; Upesleju NAI. 

2. Asenizatora nosaukums: SIA “Strangs” (reģ.nr.50003713861)
Asenizatora kontaktinformācija: Berģu iela 9-12, Rīga, tālr. +371 29696693.
Reģistrācijas datums: 04.07.2019.    
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta: SIA “Rīgas ūdens”.

3. Asenizatora nosaukums: SIA “LATTRANSPORT” (reģ.nr.50103721051)
Asenizatora kontaktinformācija: “Rietumi”, Atari, Ādažu novads, tālr. +371 27002712, e-pasts: info@lattransport.com.
Reģistrācijas datums: 04.07.2019.    
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta: SIA “Ādažu ūdens”

4. Asenizatora nosaukums: SIA "ASMĀRA" (reģ.nr.40003345081)
Asenizatora kontaktinformācija: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, tālr. +371 67910874, e-pasts: asmara@asmara.lv.
Reģistrācijas datums: 16.10.2019.    
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta: SIA "Rīgas ūdens"; PA "Saimnieks".

5. Asenizatora nosaukums: SIA "Marvik Serviss" (reģ.nr.40003658093)
Asenizatora kontaktinformācija: Pļavnieku iela 5-170, Rīga, LV-1021, tālr. +371 29715396, e-pasts: marvik.serviss@inbox.lv.
Reģistrācijas datums: 04.08.2020.    
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta: SIA "Rīgas ūdens”.

6. Asenizatora nosaukums: SIA "VILEAX" (reģ.nr.50103790301)
Asenizatora kontaktinformācija: Pīkola iela 37, Rīga, tālr. +371 26037040, e-pasts: natalijacirule@inbox.lv
Reģistrācijas datums: 28.01.2021.    
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta: PSIA "Valgums-S".

7. Asenizatora nosaukums: SIA “AIRONI” (reģ.nr. 40203091150)
Asenizatora kontaktinformācija: Mēmeles iela 2G, Bauska, LV-3901, tālr. +371 29994690, e-pasts: kaspars@aironi.lv.
Reģistrācijas datums: 13.08.2021.    
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta: PSIA "Valgums-S".

8. Asenizatora nosaukums: SIA “8008” (reģ.nr.40203057964) 
Asenizatora kontaktinformācija: "Pasakas", Skārduciems, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107, tālr.20040810,  info@8008.lv .
Reģistrācijas datums: 09.06.2022.
Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta:  līgums ar SIA “BŪKS” 

PSIA „Garkalnes Komunālserviss”, tālr. +371 67998645, +371 26616679.

SIA "Ādažu Ūdens", tālr. +371 67996581.

SIA "EKOSTANDARTS TEHNOLOĢIJAS", tālr. +371 26672886.

SIA “MARVIK SERVISS”, tālr. +371 29715396.

SIA “LatTransport”, tālr. +371 27002712.

SIA “STRANGS”, tālr. +371 29696693.

SIA “VILEAX”, tālr. +371 26037040.

SIA "AS un Dēli", tālr. +371 29240018.

"SIA "8008", tālr. Nr. 29800804, e-pasts info@8008.lv .